English | ✔ Türkçe     Kariyer Merkezi - Anasayfa

Bilkent Üniversitesi - Kariyer Merkezi

Özgeçmiş Veritabanı

Firmalar » Kullanım Sözleşmesi

Firma/Kurum ve Kuruluşlara Özgeçmiş Veritabanı'nı kullanım yetkisi verilmesi ve yetkinin kaldırılması hususunda, takdir hakkı Bilkent Üniversitesi'ne aittir. Üniversite gerekli gördüğünde herhangi bir gerekçe belirtmeden Veritabanı kullanım yetkisini iptal edebilir.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine göre Bilkent Üniversitesi Özgeçmiş Veritabanı'ndan erişilecek bilgilerin 3. 4. kişilerle paylaşımı konusunda yasal sorumluluk Firma/Kurum ve Kuruluşlara ait olacaktır.