English | ✔ Türkçe     Kariyer Merkezi - Anasayfa

Bilkent Üniversitesi - Kariyer Merkezi

Özgeçmiş Veritabanı


Firmalar » Kullanım Sözleşmesi

Firma/Kurum ve Kuruluşlara Özgeçmiş Veritabanı'nı kullanım yetkisi verilmesi ve yetkinin kaldırılması hususunda, takdir hakkı Bilkent Üniversitesi'ne aittir. Üniversite gerekli gördüğünde herhangi bir gerekçe belirtmeden Veritabanı kullanım yetkisini iptal edebilir.