Ödeme Türleri / Payment Type

Ödeme yapmak istediğiniz satırın sağındaki "Ödeme Yap" tuşuna basınız.

Click “Make Payment” next to the type of payment you would like to make.

Bilkent Senfoni Orkestrası Ödemesi / Bilkent Symphony Orchestra Payment
Bilkent Anaokulu Ücreti / Bilkent Preschool Fees
Erken Müzik ve Yarı Zamanlı Müzik Eğitimi Programı / Early Music Training Program and Part -Time Music Education Program
Müzik Hazırlık Okulu Ücreti / Music Preparatory School Fees
Lojman Ödemeleri / Housing Payments
Kütüphane Ödemeleri / Library Payments
Yarı-Zamanlı Tiyatro Eğitim Programı Ücreti / Part-time Theatre Education Program Fees