Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü
Birinci Yıl
Güz Dönemi
Ders Kod Ders Ad Kredi
CTIS 151 Programlamaya Giriş 5
CTIS 163 Ayrık Matematik 4
CTIS 165 Bilişim Sistemlerinin Temelleri 3
ENG 101 İngilizce ve Kompozisyon I 3
GE 100 Üniversite Hayatına Giriş 1
TURK 101 Türkçe I 2
 
Bahar Dönemi
Ders Kod Ders Ad Kredi
CTIS 152 Algoritmalar ve Veri Yapıları 5
CTIS 164 Teknik Matematik ve Programlama 4
CTIS 166 Bilgi Teknolojileri 3
ENG 102 İngilizce ve Kompozisyon II 3
THM 105 İşletmeye Giriş 3
TURK 102 Türkçe II 2
 
İkinci Yıl
Güz Dönemi
Ders Kod Ders Ad Kredi
CTIS 221 Nesneye Yönelik Programlama 5
CTIS 255 İnternet Teknolojileri I 3
CTIS 259 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri ve Uygulamaları 5
CTIS 261 Bilgisayar Ağları I 4
ECON 103 İktisadın Temel İlkeleri 3
GE 250 Üniversite Etkinlik Programı I 0
 
Bahar Dönemi
Ders Kod Ders Ad Kredi
CTIS 222 Nesneye Yönelik Analiz ve Tasarım 4
CTIS 256 İnternet Teknolojileri II 3
CTIS 262 Bilgisayar Ağları II 4
CTIS 264 Bilgisayar Algoritmaları 3
GE 251 Üniversite Etkinlik Programı II 1
HIST 200 Türkiye Tarihi 4
Teknik Olmayan Seçmeli Ders 3
 
Üçüncü Yıl
Güz Dönemi
Ders Kod Ders Ad Kredi
CTIS 290 Yaz Stajı 0
CTIS 359 Yazılım Mühendisliğinin Esasları 3
CTIS 363 Bilişim Sistemleri Etiği 3
CTIS 365 Uygulamalı Veri Analizi 4
CTIS 487 Mobil Uygulama Geliştirme 4
ELS 301 İleri Düzey İletişim Becerileri 3
 
Bahar Dönemi
Ders Kod Ders Ad Kredi
CTIS 310 Dönem Stajı 9
 
Dördüncü Yıl
Güz Dönemi
Ders Kod Ders Ad Kredi
CTIS 411 Bitirme Projesi I 2
CTIS 417 Yazılım Tasarım Desenleri 3
CTIS 496 Bilgisayar ve Ağ Güvenliği 3
İşletme Seçmeli Dersi 3
Sınırlı Seçmeli Ders (2) 6
 
Bahar Dönemi
Ders Kod Ders Ad Kredi
CTIS 456 Bitirme Projesi II 4
Sınırlı Seçmeli Ders (2) 6
Serbest Seçmeli Ders (2) 6