İktisat Bölümü
Birinci Yıl
Güz Dönemi
Ders Kod Ders Ad Kredi
CS 123 Hesaplama ve Programlamaya Giriş 3
ECON 101 İktisada Giriş I 4
ENG 101 İngilizce ve Kompozisyon I 3
GE 100 Üniversite Hayatına Giriş 1
MATH 105 Matematiğe Giriş I 4
TURK 101 Türkçe I 2
100 Kodlu Sosyal Bilim Seçmeli Dersi 3
 
Bahar Dönemi
Ders Kod Ders Ad Kredi
ECON 102 İktisada Giriş II 4
ENG 102 İngilizce ve Kompozisyon II 3
MATH 106 Matematiğe Giriş II 4
TURK 102 Türkçe II 2
Sınırlı Seçmeli Ders 3
Serbest Seçmeli Ders 3
 
İkinci Yıl
Güz Dönemi
Ders Kod Ders Ad Kredi
ECON 203 Mikroiktisat Kuramı I 3
ECON 205 Makroiktisat Kuramı I 3
ECON 221 Olasılık ve İstatistiğe Giriş I 3
ECON 225 İktisatçılar İçin Matematik 3
GE 250 Üniversite Etkinlik Programı I 0
Serbest Seçmeli Ders 3
 
Bahar Dönemi
Ders Kod Ders Ad Kredi
ECON 204 Mikroiktisat Kuramı II 3
ECON 206 Makroiktisat Kuramı II 3
ECON 222 Olasılık ve İstatistiğe Giriş II 3
GE 251 Üniversite Etkinlik Programı II 1
HIST 200 Türkiye Tarihi 4
Sınırlı Seçmeli Ders 3
Serbest Seçmeli Ders 3
 
Üçüncü Yıl
Güz Dönemi
Ders Kod Ders Ad Kredi
ECON 301 Ekonometri I 4
ECON 363 İktisadi Düşünce Tarihi 3
PHIL 243 Toplumsal ve Siyasal Felsefe I 6
İktisat Seçmeli Dersi 3
Serbest Seçmeli Ders 3
 
Bahar Dönemi
Ders Kod Ders Ad Kredi
PHIL 244 Toplumsal ve Siyasal Felsefe II 6
İktisat Seçmeli Dersi (2) 6
Sınırlı Seçmeli Ders 3
Serbest Seçmeli Ders 3
 
Dördüncü Yıl
Güz Dönemi
Ders Kod Ders Ad Kredi
ECON 399 Yaz Stajı 0
GE 400 Disiplinlerüstü Proje Dersi 6
İktisat Seçmeli Dersi 3
Sınırlı Seçmeli Ders 3
Serbest Seçmeli Ders 3
 
Bahar Dönemi
Ders Kod Ders Ad Kredi
İktisat Seçmeli Dersi (2) 6
Sınırlı Seçmeli Ders (3) 9