Uluslararası İlişkiler Bölümü
Birinci Yıl
Güz Dönemi
Ders Kod Ders Ad Kredi
ECON 107 Temel Mikroiktisat 3
ENG 101 İngilizce ve Kompozisyon I 3
GE 100 Üniversite Hayatına Giriş 1
HCIV 101 Uygarlık Tarihi I 3
POLS 101 Siyaset Bilimine Giriş I 3
SOC 101 Sosyolojiye Giriş 3
TURK 101 Türkçe I 2
 
Bahar Dönemi
Ders Kod Ders Ad Kredi
CS 121 Bilgisayar Araçlarına Giriş 3
ECON 108 Temel Makroiktisat 3
ENG 102 İngilizce ve Kompozisyon II 3
HCIV 102 Uygarlık Tarihi II 3
IR 101 Dünya Politikasına Giriş 3
TURK 102 Türkçe II 2
 
İkinci Yıl
Güz Dönemi
Ders Kod Ders Ad Kredi
GE 250 Üniversite Etkinlik Programı I 0
HIST 200 Türkiye Tarihi 4
IR 205 Diplomasi Tarihi 3
IR 227 Uluslararası İlişkilerde Araştırma Yöntemleri 3
MATH 103 Matematiksel Düşünme I 3
PHIL 243 Toplumsal ve Siyasal Felsefe I 6
 
Bahar Dönemi
Ders Kod Ders Ad Kredi
GE 251 Üniversite Etkinlik Programı II 1
IR 236 20. Yüzyılda Dünya Politikası 3
IR 335 Uluslararası İlişkiler Kuramı 3
LAW 210 Hukukun Temel Kavramları 3
MATH 104 Matematiksel Düşünme II 3
PHIL 244 Toplumsal ve Siyasal Felsefe II 6
 
Üçüncü Yıl
Güz Dönemi
Ders Kod Ders Ad Kredi
IR 303 Uluslararası Hukuk 3
IR 338 Uluslararası Ekonomi Politikaları 3
MATH 264 Sosyal Bilimler İçin İstatistik 3
Bilgisayar Seçmeli Dersi 3
Genel Eğitim Seçmeli Dersi 3
Sınırlı Seçmeli Ders 3
 
Bahar Dönemi
Ders Kod Ders Ad Kredi
IR 305 Uluslararası Örgütler 3
IR 333 Dış Politika Analizi 3
IR 358 Uluslararası Güvenlik 3
Genel Eğitim Seçmeli Dersi 3
Sınırlı Seçmeli Ders 3
Serbest Seçmeli Ders 3
 
Dördüncü Yıl
Güz Dönemi
Ders Kod Ders Ad Kredi
IR 399 Yaz Stajı 0
IR 439 Türk Dış Politikası 3
Sınırlı Seçmeli Ders (2) 6
Serbest Seçmeli Ders (3) 9
 
Bahar Dönemi
Ders Kod Ders Ad Kredi
GE 400 Disiplinlerüstü Proje Dersi 6
Sınırlı Seçmeli Ders (2) 6
Serbest Seçmeli Ders 3