Bilkent Üniversitesi

Hukuk Bölümü
Birinci Yıl
Güz Dönemi
Ders Kod Ders Ad Kredi
CS 121 Bilgisayar Araçlarına Giriş 3
ENG 101 İngilizce ve Kompozisyon I 3
GE 100 Üniversite Hayatına Giriş 1
LAW 101 Hukuka Giriş 3
LAW 103 Anayasa Hukuku I 3
LAW 105 Medeni Hukuk I 3
MATH 119 Hukukçular İçin İstatistik 3
TURK 101 Türkçe I 2
 
Bahar Dönemi
Ders Kod Ders Ad Kredi
ECON 103 İktisadın Temel İlkeleri 3
ENG 102 İngilizce ve Kompozisyon II 3
HUM 111 Kültürler, Medeniyetler ve Düşünceler I 3
LAW 102 Roma Hukuku 3
LAW 104 Anayasa Hukuku II 3
LAW 106 Medeni Hukuk II 3
TURK 102 Türkçe II 2
 
İkinci Yıl
Güz Dönemi
Ders Kod Ders Ad Kredi
GE 250 Üniversite Etkinlik Programı I 0
LAW 201 Borçlar Hukuku I 3
LAW 203 Ceza Hukuku I 3
LAW 205 İdare Hukuku I 3
LAW 303 Uluslararası Kamu Hukuku 3
LAW 413 Avrupa Birliği Hukuku 3
PHIL 243 Toplumsal ve Siyasal Felsefe I 6
 
Bahar Dönemi
Ders Kod Ders Ad Kredi
GE 251 Üniversite Etkinlik Programı II 1
HIST 200 Türkiye Tarihi 4
LAW 202 Borçlar Hukuku II 3
LAW 204 Ceza Hukuku II 3
LAW 206 İdare Hukuku II 3
LAW 216 Anglo-Amerikan Hukukuna Giriş 2
PHIL 244 Toplumsal ve Siyasal Felsefe II 6
 
Üçüncü Yıl
Güz Dönemi
Ders Kod Ders Ad Kredi
LAW 301 Medeni Usul Hukuku I 3
LAW 305 Medeni Hukuk III: Eşya Hukuku I 3
LAW 307 Ticaret Hukuku I 3
LAW 309 Borçlar Hukukunda Özel Hükümler 3
MAN 211 Muhasebe İlkeleri I 3
Bölüm Seçmeli Dersi 2
 
Bahar Dönemi
Ders Kod Ders Ad Kredi
LAW 302 Medeni Usul Hukuku II 3
LAW 304 Uluslararası Özel Hukuk 3
LAW 306 Medeni Hukuk III: Eşya Hukuku II 3
LAW 308 Ticaret Hukuku II 3
LAW 358 Ceza Hukukunda Özel Hükümler 2
MAN 216 Finansman İlkeleri 3
Bölüm Seçmeli Dersi 2
 
Dördüncü Yıl
Güz Dönemi
Ders Kod Ders Ad Kredi
LAW 401 Ticaret Hukuku III 3
LAW 403 Medeni Hukuk IV: Miras Hukuku 3
LAW 407 Vergi Hukuku 3
LAW 409 Fikri Mülkiyet Hukuku 2
LAW 411 Ceza Usul Hukuku 3
LAW 412 İş Hukuku I 2
Bölüm Seçmeli Dersi 2
 
Bahar Dönemi
Ders Kod Ders Ad Kredi
LAW 402 Ticaret Hukuku IV 2
LAW 405 Uluslararası İnsan Hakları Hukuku 3
LAW 406 Uluslararası Ticaret Hukuku 3
LAW 408 Rekabet Hukuku 2
LAW 410 İcra ve İflas Hukuku 3
LAW 414 İş Hukuku II 2
Bölüm Seçmeli Dersi 2