Hukuk Bölümü
Birinci Yıl
Güz Dönemi
Ders Kod Ders Ad Kredi
CS 121 Bilgisayar Araçlarına Giriş 3
ENG 101 İngilizce ve Kompozisyon I 3
GE 100 Üniversite Hayatına Giriş 1
LAW 102 Roma Hukuku 3
LAW 103 Anayasa Hukuku 3
LAW 105 Medeni Hukuk: Başlangıç Hükümleri ve Gerçek Kişiler 3
TURK 101 Türkçe I 2
 
Bahar Dönemi
Ders Kod Ders Ad Kredi
ECON 103 İktisadın Temel İlkeleri 3
ENG 102 İngilizce ve Kompozisyon II 3
LAW 104 Türk Anayasa Hukuku 3
LAW 106 Tüzel Kişiler ve Aile Hukuku 3
MATH 264 Sosyal Bilimler İçin İstatistik 3
TURK 102 Türkçe II 2
 
İkinci Yıl
Güz Dönemi
Ders Kod Ders Ad Kredi
GE 250 Üniversite Etkinlik Programı I 0
HUM 111 Kültürler, Medeniyetler ve Düşünceler I 3
LAW 201 Borçlar Hukuku I 3
LAW 203 Ceza Hukuku I 3
LAW 205 İdare Hukuku 3
PHIL 243 Toplumsal ve Siyasal Felsefe I 6
 
Bahar Dönemi
Ders Kod Ders Ad Kredi
GE 251 Üniversite Etkinlik Programı II 1
HIST 200 Türkiye Tarihi 4
LAW 202 Borçlar Hukuku II 3
LAW 204 Ceza Hukuku II 3
LAW 206 İdari Yargı 3
PHIL 244 Toplumsal ve Siyasal Felsefe II 6
 
Üçüncü Yıl
Güz Dönemi
Ders Kod Ders Ad Kredi
LAW 301 Medeni Usul Hukuku I 3
LAW 303 Uluslararası Kamu Hukuku 3
LAW 305 Eşya Hukuku I 3
LAW 307 Ticari İşletme Hukuku 3
LAW 309 Borçlar Hukuku Özel Hükümler 3
MAN 211 Muhasebe İlkeleri I 3
 
Bahar Dönemi
Ders Kod Ders Ad Kredi
LAW 216 Anglo-Amerikan Hukukuna Giriş 2
LAW 302 Medeni Usul Hukuku II 3
LAW 306 Eşya Hukuku II 3
LAW 308 Şirketler Hukuku 3
LAW 358 Ceza Hukuku Özel Hükümler 3
MAN 216 Finansman İlkeleri 3
Bölüm Seçmeli Dersi 3
 
Dördüncü Yıl
Güz Dönemi
Ders Kod Ders Ad Kredi
LAW 304 Uluslararası Özel Hukuk 3
LAW 401 Kıymetli Evrak Hukuku 3
LAW 403 Miras Hukuku 3
LAW 411 Ceza Usul Hukuku 3
LAW 412 İş Hukuku 3
Bölüm Seçmeli Dersi 3
 
Bahar Dönemi
Ders Kod Ders Ad Kredi
LAW 405 Uluslararası İnsan Hakları Hukuku 3
LAW 406 Uluslararası Ticari Tahkim 2
LAW 407 Vergi Hukuku 3
LAW 410 İcra ve İflas Hukuku 3
Bölüm Seçmeli Dersi (2) 6