Felsefe Bölümü
Birinci Yıl
Güz Dönemi
Ders Kod Ders Ad Kredi
CS 121 Bilgisayar Araçlarına Giriş 3
ENG 101 İngilizce ve Kompozisyon I 3
GE 100 Üniversite Hayatına Giriş 1
MATH 105 Matematiğe Giriş I 4
PHIL 101 Mantığa Giriş 3
PHIL 103 Felsefeye Giriş I 3
TURK 101 Türkçe I 2
 
Bahar Dönemi
Ders Kod Ders Ad Kredi
ECON 103 İktisadın Temel İlkeleri 3
ENG 102 İngilizce ve Kompozisyon II 3
MATH 106 Matematiğe Giriş II 4
PHIL 102 Antik Çağ Felsefesi 3
PHIL 104 Felsefeye Giriş II 3
TURK 102 Türkçe II 2
 
İkinci Yıl
Güz Dönemi
Ders Kod Ders Ad Kredi
ECON 221 Olasılık ve İstatistiğe Giriş I 3
GE 250 Üniversite Etkinlik Programı I 0
HIST 200 Türkiye Tarihi 4
PHIL 201 Bilgi Kuramı 3
PHIL 203 Rasyonalistler 3
PHYS 107 Temel Fizik I 4
İkinci Yabancı Dil Seçmeli Dersi 3
 
Bahar Dönemi
Ders Kod Ders Ad Kredi
GE 251 Üniversite Etkinlik Programı II 1
PHIL 202 Etik 3
PHIL 204 Deneyselciler 3
PSYC 100 Psikolojiye Giriş 3
Seçmeli Ders 3
PHYS 108 veya MBG 110 3
İkinci Yabancı Dil Seçmeli Dersi 3
 
Üçüncü Yıl
Güz Dönemi
Ders Kod Ders Ad Kredi
PHIL 299 Yaz Stajı I 0
PHIL 303 Kant 3
PHIL 307 Paradoks ve Sonsuzluk 3
PHIL 401 Metafizik 3
Edebiyat Seçmeli Dersi 3
İkinci Yabancı Dil Seçmeli Dersi 3
 
Bahar Dönemi
Ders Kod Ders Ad Kredi
PHIL 301 Siyaset Felsefesi 3
PHIL 306 Dil Felsefesi 3
PHIL 308 Akıl Felsefesi 3
Sanat Seçmeli Dersi 3
İkinci Yabancı Dil Seçmeli Dersi 3
 
Dördüncü Yıl
Güz Dönemi
Ders Kod Ders Ad Kredi
PHIL 304 Bilim Felsefesi 3
PHIL 399 Yaz Stajı II 0
PHIL 403 Bitirme Tezi I 3
Bilgisayar Seçmeli Dersi 3
Seçmeli Ders (2) 6
 
Bahar Dönemi
Ders Kod Ders Ad Kredi
PHIL 302 Toplumsal Felsefe ve Hukuk Felsefesi 3
PHIL 402 Estetik 3
PHIL 404 Bitirme Tezi II 3
Seçmeli Ders 3
Tarih Seçmeli Dersi 3