Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Birinci Yıl
Güz Dönemi
Ders Kod Ders Ad Kredi
CS 121 Bilgisayar Araçlarına Giriş 3
ECON 107 Temel Mikroiktisat 3
ENG 101 İngilizce ve Kompozisyon I 3
GE 100 Üniversite Hayatına Giriş 1
HCIV 101 Uygarlık Tarihi I 3
POLS 101 Siyaset Bilimine Giriş I 3
TURK 101 Türkçe I 2
 
Bahar Dönemi
Ders Kod Ders Ad Kredi
ECON 108 Temel Makroiktisat 3
ENG 102 İngilizce ve Kompozisyon II 3
HCIV 102 Uygarlık Tarihi II 3
POLS 104 Siyaset Bilimine Giriş II 3
PSYC 102 Sosyal Psikolojiye Giriş 3
TURK 102 Türkçe II 2
 
İkinci Yıl
Güz Dönemi
Ders Kod Ders Ad Kredi
GE 250 Üniversite Etkinlik Programı I 0
IR 101 Dünya Politikasına Giriş 3
LAW 103 Anayasa Hukuku 3
MATH 103 Matematiksel Düşünme I 3
PHIL 243 Toplumsal ve Siyasal Felsefe I 6
SOC 101 Sosyolojiye Giriş 3
Temel Hukuk Seçmeli Dersi 3
 
Bahar Dönemi
Ders Kod Ders Ad Kredi
GE 251 Üniversite Etkinlik Programı II 1
HIST 200 Türkiye Tarihi 4
LAW 104 Türk Anayasa Hukuku 3
MATH 104 Matematiksel Düşünme II 3
PHIL 244 Toplumsal ve Siyasal Felsefe II 6
POLS 201 Toplumsal Araştırmada Temel Kavramlar 3
 
Üçüncü Yıl
Güz Dönemi
Ders Kod Ders Ad Kredi
LAW 315 İdare Hukuku 3
POLS 303 Karşılaştırmalı Politika I 3
POLS 305 Türkiye'de Siyasal Gelişim 3
Bilgisayar Seçmeli Dersi 3
POLS Seçmeli Ders (2) 6
 
Bahar Dönemi
Ders Kod Ders Ad Kredi
MATH 264 Sosyal Bilimler İçin İstatistik 3
POLS 304 Karşılaştırmalı Poitika II 3
POLS 306 Güncel Türk Politikası 3
POLS Seçmeli Ders 3
Serbest Seçmeli Ders (2) 6
 
Dördüncü Yıl
Güz Dönemi
Ders Kod Ders Ad Kredi
GE 400 Disiplinlerüstü Proje Dersi 6
POLS 399 Yaz Stajı 0
Genel Eğitim Seçmeli Dersi 3
POLS Seçmeli Ders 3
Serbest Seçmeli Ders 3
 
Bahar Dönemi
Ders Kod Ders Ad Kredi
POLS 465 Yönetişim ve Kamu Politikası 3
Genel Eğitim Seçmeli Dersi 3
POLS Seçmeli Ders 3
Serbest Seçmeli Ders (2) 6