Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü
Birinci Yıl
Güz Dönemi
Ders Kod Ders Ad Kredi
ENG 101 İngilizce ve Kompozisyon I 3
GE 100 Üniversite Hayatına Giriş 1
THM 105 İşletmeye Giriş 3
THM 121 Isletme Matematigi 2
THM 125 Otel Yönetimine Giriş 3
THM 163 Turizmin Dinamikleri 3
TURK 101 Türkçe I 2
İkinci Yabancı Dil (I) 3
 
Bahar Dönemi
Ders Kod Ders Ad Kredi
CTIS 186 İşletmeler için Bilgisayar Uygulamaları 3
ECON 103 İktisadın Temel İlkeleri 3
ENG 102 İngilizce ve Kompozisyon II 3
THM 164 Kalkülüs 3
THM 166 Sağlık Çalışmaları 1
TURK 102 Türkçe II 2
İkinci Yabancı Dil (II) 3
 
İkinci Yıl
Güz Dönemi
Ders Kod Ders Ad Kredi
CTIS 285 Otel Yönetim sistemleri 3
GE 250 Üniversite Etkinlik Programı I 0
THM 106 Muhasebenin Esasları 3
THM 168 Beslenme ve Sanitasyon 2
THM 202 Yönetim Biliminin Esasları 3
THM 243 Odalar Bölümü Yönetimi 3
THM 245 Satın Alma ve Maliyet Analizi 3
 
Bahar Dönemi
Ders Kod Ders Ad Kredi
CTIS 286 Yiyecek ve İçecek Yönetiminde Bilgisayar Uygulamaları 3
GE 251 Üniversite Etkinlik Programı II 1
HIST 200 Türkiye Tarihi 4
THM 244 Yiyecek Üretim Teknikleri 3
THM 246 Restoran Servisi 3
THM 247 Yiyecek ve İçecek Yönetimi 3
THM 303 İstatistik ve Kantitatif Metotlar 3
 
Üçüncü Yıl
Güz Dönemi
Ders Kod Ders Ad Kredi
THM 300 Yaz Stajı 0
THM 301 İnsan Kaynakları Yönetimi 3
THM 309 Pazarlamanın Esasları 3
THM 313 Konaklama Yönetimi Muhasebesi 3
THM 323 Uluslararası Mutfaklar 3
Sınırlı Seçmeli Ders 3
Serbest Seçmeli Ders 3
 
Bahar Dönemi
Ders Kod Ders Ad Kredi
THM 310 Dönem Stajı 9
 
Dördüncü Yıl
Güz Dönemi
Ders Kod Ders Ad Kredi
THM 326 Turizm Politikaları ve Sürdürülebilirlik 3
THM 348 Hizmet İşletmeleri Yönetimi 3
THM 403 Örgütsel Davranış 3
THM 409 Turizm Hukuku 3
THM 415 Finans 3
Sınırlı Seçmeli Ders 3
 
Bahar Dönemi
Ders Kod Ders Ad Kredi
THM 418 Bitirme Projesi 3
THM 419 Turizm Yönetimi Uygulamaları 3
THM 420 Turizm Seminerleri 1
THM 423 Turizm Ekonomisi 3
Sanat ve İnsani Bilimler Seçmeli Dersi 3
Serbest Seçmeli Ders 3