"Geniş Seçmeli Ders" seçmeli kümesindeki dersler.

# Ders Kod Ders Ad Kredi
1 ADA 412 Kentsel Sürdürülebilirlikte Güncel Sorunlar 3
2 ARCH 351 Kentsel Metabolizma: Mimarlar ve Tasarımcılar İçin Sosyal Bilimlerden Araçlar 3
3 CHEM 100 Genel Kimya 4
4 CHEM 201 Malzeme Bilimi ve Teknolojisi 3
5 CHEM 211 Analitik Kimya I 3
6 CHEM 212 Analitik Kimya II 3
7 CHEM 233 Organik Kimyanın Temelleri I 3
8 CHEM 325 Fizikokimyanın Temelleri I 3
9 CHEM 326 Fizikokimyanın Temelleri II 3
10 CHEM 327 Kuantum Kimyası I 3
11 CHEM 328 Kuantum Kimyası II 3
12 CHEM 341 Anorganik Kimya I 3
13 CHEM 342 Anorganik Kimya II 3
14 CHEM 421 Termodinamiğin İlkeleri ve Kimyasal Uygulamaları 3
15 CHEM 422 İstatistiksel Termodinamiğe Giriş 3
16 CHEM 450 Uygulamalı Kuantum Kimyası 3
17 CHEM 456 İleri Enstrümental Analiz 3
18 CHEM 460 Çevre Kimyası 3
19 CHEM 461 Biyokimyanın Temelleri 3
20 CHEM 470 Polimer Kimyası 3
21 CHEM 490 Organik Bileşiklerin Yapısı ve Tepkimeleri 3
22 COMD 346 Reklamcılığa Giriş 3
23 CS 201 Bilgisayar Biliminin Temelleri I 3
24 CS 202 Bilgisayar Biliminin Temelleri II 3
25 CS 223 Sayısal Devre Tasarımı 4
26 CS 224 Bilgisayar Yapısı 4
27 CS 315 Programlama Dilleri 3
28 CS 319 Nesneye Yönelik Yazılım Mühendisliği 4
29 CS 342 İşletim Sistemleri 4
30 CS 411 Yazılım Mimarisi 3
31 CS 413 Yazılım Mühendisliği Proje Yönetimi 3
32 CS 421 Bilgisayar Ağları 3
33 CS 423 Bilgisayar Mimarisi 3
34 CS 442 Dağıtık Sistemler ve Algoritmalar 3
35 CS 461 Yapay Zeka 3
36 CS 464 Makine Öğrenmesine Giriş 3
37 CS 465 Bilgisayar Grafiği I 3
38 CS 473 Algoritmalar I 3
39 CS 476 Otomata Teorisi ve Formal Diller 3
40 ECON 205 Makroiktisat Kuramı I 3
41 ECON 206 Makroiktisat Kuramı II 3
42 ECON 225 İktisatçılar İçin Matematik 3
43 ECON 301 Ekonometri I 4
44 ECON 302 Ekonometri II 3
45 ECON 322 Para İktisadı 3
46 ECON 323 Parasal Birlik Ekonomisi 3
47 ECON 331 Uluslararası Ticaret 3
48 ECON 332 Uluslararası İktisat II 3
49 ECON 351 Mali İktisat I 3
50 ECON 403 Kamu Maliyesinde Güncel Konular 3
51 ECON 409 Türkiye Ekonomisinde Çağdaş Konular I 3
52 ECON 410 Türkiye Ekonomisinde Çağdaş Konular II 3
53 ECON 417 Çevre Ekonomisi I 3
54 ECON 426 Uygulamalı Ekonometri 3
55 ECON 433 Endüstriyel İktisat I 3
56 ECON 439 Oyun Teorisi I 3
57 ECON 443 İleri İktisat Teorisi 3
58 ECON 453 İktisadi Büyüme ve Kalkınma Teorileri I 3
59 ECON 454 İktisadi Büyüme ve Kalkınma Teorileri II 3
60 ECON 455 Kurumlar ve Kalkınma 3
61 ECON 458 Emek Piyasaları Ekonomisi 3
62 EEE 102 Sayısal Devre Tasarımı 4
63 EEE 202 Devre Teorisi 4
64 EEE 211 Analog Elektronik 4
65 EEE 212 Mikroişlemciler 4
66 EEE 313 Elektronik Devre Tasarımı 4
67 EEE 321 Sinyaller ve Sistemler 4
68 EEE 342 Geri Beslemeli Kontrol Sistemleri 3
69 EEE 351 Mühendislik Elektromanyetiği 3
70 EEE 352 Uygulamalı Elektromanyetik 3
71 EEE 391 Temel Sinyaller ve Sistemler 3
72 EEE 411 Haberleşme Elektroniği 4
73 EEE 412 Mikrodalga Elektroniği 4
74 EEE 414 CMOS VLSI Tasarımına Giriş 3
75 EEE 418 Elektronik Aygıtların Temelleri 4
76 EEE 424 Sayısal Sinyal İşleme 4
77 EEE 428 Optik 4
78 EEE 429 Fotonik 3
79 EEE 431 Haberleşme I 3
80 EEE 432 Haberleşme II 3
81 EEE 443 Sinir Ağları 3
82 EEE 447 Robot Bilimine Giriş 3
83 EEE 451 Mikrodalga Mühendisliği 4
84 EEE 452 Anten Mühendisliği 4
85 EEE 455 Güç Sistemleri Analizi ve Tasarımı 3
86 EEE 473 Tıbbi Görüntüleme 3
87 EEE 481 Biyomedikal Sinyaller ve Enstrümantasyon 3
88 EEE 485 İstatistiksel Öğrenme ve Veri Analitiği 3
89 EEPS 518 Avrasya'da Enerji Jeopolitiği 3
90 EEPS 520 Enerji Piyasalarında Veri Analizi 3
91 EEPS 522 Yenilenebilir Enerji, Karbon Piyasaları ve Temiz Teknoloji 3
92 EEPS 524 Vadeli Elektrik ve Gaz Piyasaları 3
93 EEPS 525 Enerji Piyasalarında Ticaret ve Risk Yönetimi 3
94 EEPS 526 Enerji Yatırımlarının Finansı ve Ekonomik Regülasyonları 3
95 EEPS 528 Siber Güvenlik ve Enerji Güvenliği: Değişen Dinamikleri Anlamak 3
96 EEPS 530 Sürdürülebilir Enerji ve Enerji Kaynak Çeşitliliği 3
97 GE 471 Teknoloji Girişimlerinin Ticari ve Hukuki Yönleri 3
98 IR 101 Dünya Politikasına Giriş 3
99 IR 303 Uluslararası Hukuk 3
100 IR 322 Uluslararası Platformda İnsan Haklarının Korunması 3
101 IR 333 Dış Politika Analizi 3
102 IR 335 Uluslararası İlişkiler Kuramı 3
103 IR 338 Uluslararası Ekonomi Politikaları 3
104 IR 354 Orta Doğu Siyasetine Giriş 3
105 IR 358 Uluslararası Güvenlik 3
106 IR 413 Oyun Teorisi ve Uluslararası Siyaset 3
107 IR 454 Uluslararası Çevre Politikaları 3
108 IR 477 Doğal Kaynakların Siyasi Ekonomisi 3
109 IR 493 Avrupa Birliği 3
110 IR 495 Dünya Enerji Politikaları 3
111 IR 507 ABD'nin Dış Politikası 3
112 IR 4109 Küresel Siyasi Ekonomi ve Türkiye 3
113 IR 4129 Petrol ve Gaz Kanunu 3
114 IR 5104 Türk Dış Politikası Konuları 3
115 LAUD 357 Peyzaj Uygulamaları, Teknikler, Malzemeler ve Yapılar 3
116 LAW 105 Medeni Hukuka Giriş ve Kişiler Hukuku 3
117 LAW 201 Borçlar Hukuku I 3
118 LAW 202 Borçlar Hukuku II 3
119 LAW 205 İdare Hukuku 3
120 LAW 313 İşletme Hukuku 3
121 LAW 395 Dünya Ticaret Örgütü Hukuku 3
122 LAW 413 Avrupa Birliği Hukuku 3
123 LAW 417 Kamu İhale Sözleşmeleri 3
124 LAW 457 Uluslararası Eşya Taşıma Hukuku 3
125 LAW 569 Kamu İhale Sözleşmeleri 3
126 MAN 213 Finansal Muhasebe İlkeleri 4
127 MAN 262 Örgütsel Davranış 3
128 MAN 306 Pazar Araştırmaları 3
129 MAN 307 Finansal Yönetim 3
130 MAN 312 Yönetim Muhasebesi 3
131 MAN 321 Kurumsal Finans 3
132 MAN 322 Para ve Bankacılık 3
133 MAN 333 Pazarlama İlkeleri 3
134 MAN 335 Pazarlamanın Temelleri 3
135 MAN 361 Örgüt Kuramı 3
136 MAN 403 Uluslararası İşletme Yönetimi 3
137 MAN 404 Yatırım Analizi 3
138 MAN 406 İşletme Stratejisi 3
139 MAN 407 İş Planı Hazırlama 3
140 MAN 410 İnovasyon Yönetimi 3
141 MAN 414 Muhasebe Denetimi 3
142 MAN 416 Mali Tablo Analizi 3
143 MAN 419 Pazarlama Stratejileri ve İnovasyon 3
144 MAN 421 Sermaye Piyasaları ve Kurumları 3
145 MAN 422 Uluslararası Finans 3
146 MAN 424 Risk Yönetimi 3
147 MAN 432 Tüketici Davranışları 3
148 MAN 433 Küresel Pazarlama ve Gelişmekte Olan Piyasalar 3
149 MAN 434 Bütünleşik Pazarlama İletişimi 3
150 MAN 436 Hizmet Sektöründe Pazarlama 3
151 MAN 437 Perakende Satış Yönetimi 3
152 MAN 439 Yeni Ürün Geliştirme 3
153 MAN 451 Karar Analizi 3
154 MAN 462 İnsan Kaynakları Yönetimi 3
155 MAN 467 Kültürlerarası Yönetim 3
156 MAN 483 Girişimcilik Yönetimi 3
157 MAN 485 Gayrimenkul Finansmanı 3
158 MATH 110 Sonlu Matematik 3
159 MATH 123 Soyut Matematik I 4
160 MATH 124 Soyut Matematik II 4
161 MATH 132 Sonlu ve Kombinasyonal Matematik 3
162 MATH 202 Karmaşık Analiz 3
163 MATH 213 İleri Matematik I 4
164 MATH 214 İleri Matematik II 4
165 MATH 215 Matematiksel Analiz 3
166 MATH 253 Sayılar Teorisine Giriş 3
167 MATH 302 Karmaşık Analiz II 3
168 MATH 310 Topoloji 3
169 MATH 313 Gerçel Analiz I 3
170 MATH 314 Gerçel Analiz II 3
171 MATH 315 Fourier Analizi 3
172 MATH 316 Ortogonal Fonksiyonlar 3
173 MATH 319 İnterpolasyon ve Yaklaşım 3
174 MATH 323 Cebir I 3
175 MATH 324 Cebir II 3
176 MATH 325 Temsil Teorisi 3
177 MATH 337 Soliton Teorisine Giriş 3
178 MATH 340 İstatistiksel Mekanik 3
179 MATH 345 Diferansiyel Geometri I 3
180 MATH 346 Diferansiyel Geometri II 3
181 MATH 414 Fonksiyonel Analiz 3
182 MATH 415 Türevlenebilir Fonksiyonlarin Analizi 3
183 MATH 431 Cebirsel Geometriye Giriş 3
184 MATH 443 Kısmi Türevsel Denklemler 3
185 MATH 445 Manifoldlar Üzerinde Analiz 3
186 MATH 453 Cebirsel Sayılar Teorisi 3
187 MBG 110 Modern Biyolojiye Giriş 3
188 MBG 210 Genetik 4
189 MBG 222 Moleküler Genetiğin Temelleri 3
190 MBG 223 Moleküler Genetik 4
191 MBG 230 Moleküler ve Hücre Biyolojisinde Deneysel Yaklaşımlar 3
192 MBG 301 Moleküler Hücre Biyolojisi I 3
193 MBG 302 Moleküler Hücre Biyolojisi II 4
194 MBG 316 Fizyoloji 3
195 MBG 324 Gen Moleküler Biyolojisi 4
196 MBG 338 Mikrobiyoloji 4
197 MBG 418 Genomik 4
198 MBG 470 İmmünoloji 3
199 MBG 473 Biyomoleküller, Biyomalzemeler ve Biyosüreçler 3
200 MBG 474 Hesaplamalı Biyololojiye Giriş 3
201 MBG 485 DNA Hasar ve Tamir Mekanizmaları 3
202 MBG 487 Moleküler Genetikte Özel Teknikler 3
203 MBG 488 İnsan Genetiğine Giriş 3
204 ME 211 Termoakışkanlar Mühendisliği I 4
205 ME 212 Termoakışkanlar Mühendisliği II 4
206 ME 231 Mekanik ve Malzeme I 4
207 ME 232 Mekanik ve Malzeme II 4
208 ME 341 Dinamik ve Kontrol I 4
209 ME 342 Dinamik ve Kontrol II 4
210 ME 343 Mekanik Titreşimler 3
211 ME 361 Mühendisler İçin Sayısal Yöntemler 3
212 ME 362 Sonlu Elemanlar 3
213 ME 371 Ölçme ve Değerlendirme 3
214 ME 381 Tasarım ve İmalat 3
215 ME 384 Mekatronik Sistemler 3
216 ME 401 Akustik ve Gürültü Kontrolü 3
217 ME 432 Uygulamalı Termodinamik 3
218 ME 436 Enerji Dönüşüm Sistemleri 3
219 ME 440 Otomotiv Mühendisliği 3
220 ME 442 Makine Dinamiği 3
221 ME 446 Katı Mekaniği Uygulamaları 3
222 ME 500 Entegre Ürün Tasarımı 3
223 ME 501 Makine Mühendisliğinde Matematiksel Teknikler 3
224 ME 503 Makine Mühendisliğinde Sayısal Yöntemler 3
225 ME 511 Akışkanlar Mekaniği 3
226 ME 516 Triboloji: Sürtünme, Yağlama ve Aşınma 3
227 ME 523 Malzemelerin Moleküler Benzetimi 3
228 ME 550 Sürekli Ortamlar Mekaniği 3
229 ME 552 Sonlu Eleman Yöntemi 3
230 ME 555 Hücresel Biyomekanik 3
231 ME 565 Dinamik 3
232 ME 570 Hava Aracı Dinamiği 3
233 ME 575 Mikro Nano Robotik 3
234 ME 578 Otomotiv Kontrol Sistemleri 3
235 ME 579 Uyarlanabilir Kontrol Sistemleri 3
236 PHYS 226 Kuantum Fiziği 3
237 PHYS 315 Elektromanyetik Teori I 3
238 PHYS 316 Elektromanyetik Teori II 3
239 PHYS 325 Kuantum Mekaniği I 3
240 PHYS 326 Kuantum Mekaniği II 3
241 PHYS 415 Optik 3
242 PHYS 420 Nanobilim ve Nanoteknoloji I 3
243 PHYS 421 Nanobilim ve Nanoteknoloji II 3
244 PHYS 438 Atomik Moleküler ve Optik Fizik 3
245 PHYS 440 Katılarda Kuantum Taşıma Olgularına Giriş 3
246 PHYS 442 Kuantum Optik 3
247 PHYS 445 Yoğun Madde Fiziği I 3
248 PHYS 446 Yoğun Madde Fiziği II 3
249 PHYS 447 Katıların Optik Özellikleri 3
250 PHYS 448 Katıların Manyetik Özellikleri 3
251 PHYS 449 Grup Teorisi 3
252 PHYS 451 Çok Parçacık Teorisine Giriş 3
253 PHYS 452 Katılarda Temel Uyarılmalar 3
254 PHYS 453 Çekirdek ve Parçacık Fiziği 3
255 PHYS 457 Kurumsal Fizikte Özel Konular 3
256 PHYS 465 Yarı İletken Aygıt Fiziği 3
257 PHYS 467 Optoelektronikte Yenilikçi Tasarımlar 3
258 PHYS 475 Yarı İletken Aygıt Fiziği 3
259 PHYS 476 Kuantum Elektroniği 3
260 PHYS 477 Ultra Hızlı ve Doğrusal Olmayan Optik 3
261 PHYS 480 Alan Teorisi 3
262 PHYS 481 Görelilik Teorisi 3
263 PHYS 482 Temel Parçacıklar 3
264 POLS 101 Siyaset Bilimine Giriş I 3
265 POLS 104 Siyaset Bilimine Giriş II 3
266 POLS 240 Türkiye'de Sosyal Dönüşüm 3
267 POLS 303 Karşılaştırmalı Politika I 3
268 POLS 304 Karşılaştırmalı Poitika II 3
269 POLS 305 Türkiye'de Siyasal Gelişim 3
270 POLS 306 Güncel Türk Politikası 3
271 POLS 330 Avrupa Toplumu ve Kültürü 3
272 POLS 331 İsrail'de Devlet ve Toplum 3
273 POLS 343 Toplumsal Teoriler Geçmişi ve Bugünü 3
274 POLS 353 Modern Siyasi Düşünceler Kuramının Temelleri 3
275 POLS 411 Cinsiyet ve Politika 3
276 POLS 420 Teori ve Modern Toplum 3
277 POLS 431 Türkiye'de Siyaset ve Toplum 3
278 POLS 449 Siyasi Kavramlar 3
279 POLS 483 Liberalizm ve Sosyalizm: Geçmiş ve Gelecek 3
280 POLS 495 Uluslararası Siyasi Ekonomi 3
281 PSYC 200 Bilişsel Psikoloji 3
282 PSYC 240 Gelişim Psikolojisi 3
283 PSYC 310 Algı, Dikkat ve Eylem 3
284 PSYC 311 Sosyal Bilişte Aynalama Süreçleri 3
285 PSYC 320 Bilişsel Nörobilim 3
286 PSYC 321 Bilişsel Nörobilim ve Rehabilitasyon 3
287 PSYC 405 İşlevsel Manyetik Rezonans Görüntülemeye Giriş 3
288 PSYC 410 Nöropsikoloji 3
289 PSYC 430 Klinik Psikoloji 3
290 PSYC 434 Çocuk ve Ergen Psikopatolojisi 3