"Matematik Seçmeli Dersi" seçmeli kümesindeki dersler.

# Ders Kod Ders Ad Kredi
1 MATH 202 Karmaşık Analiz 3
2 MATH 291 Yaz Projesi I 3
3 MATH 302 Karmaşık Analiz II 3
4 MATH 310 Topoloji 3
5 MATH 313 Gerçel Analiz I 3
6 MATH 314 Gerçel Analiz II 3
7 MATH 319 İnterpolasyon ve Yaklaşım 3
8 MATH 323 Cebir I 3
9 MATH 324 Cebir II 3
10 MATH 325 Temsil Teorisi 3
11 MATH 330 Uygulamali Matematik 3
12 MATH 345 Diferansiyel Geometri I 3
13 MATH 346 Diferansiyel Geometri II 3
14 MATH 391 Yaz Projesi II 3
15 MATH 414 Fonksiyonel Analiz 3
16 MATH 415 Türevlenebilir Fonksiyonlarin Analizi 3
17 MATH 420 Kriptografiye Giriş 3
18 MATH 430 Karmaşık Geometriye Giriş 3
19 MATH 431 Cebirsel Geometriye Giriş 3
20 MATH 443 Kısmi Türevsel Denklemler 3
21 MATH 445 Manifoldlar Üzerinde Analiz 3
22 MATH 453 Cebirsel Sayılar Teorisi 3
23 MATH 473 Finansal Matematiğe Giriş 3
24 MATH 474 Finansal Matematik 3
25 MATH 491 Bitirme Projesi I 3
26 MATH 492 Bitirme Projesi II 3