"Sanat Seçmeli Dersi" seçmeli kümesindeki dersler.

# Ders Kod Ders Ad Kredi
1 AMER 303 1960'a Kadar Amerikan Kültürü Film Çalışmaları 4
2 AMER 304 1960'tan İtibaren Amerikan Kültürü Film Çalışmaları 4
3 COMD 321 Görüntü Çözümlemesi 3
4 COMD 322 Sinema Kuramı ve Eleştirisi 3
5 COMD 354 Oyun Tasarımı ve Araştırmaları 3
6 FA 213 Özgün Baskı Resme Giriş I 3
7 FA 223 Görsel Algılama ve Renk 3
8 FA 262 Güzel Sanatlar Semineri 3
9 FA 361 Sanat Felsefesi I 3
10 FA 421 Sanat Eserleri Analizi I 3
11 FA 422 Sanat Eserleri Analizi II 3
12 GRA 341 Grafik Sanatı Tarihi 3
13 HART 430 Yakın Doğu Sanatı ve Arkeolojisi Okumaları 3
14 HART 440 Anadolu Sanatı ve Arkeolojisi Okumaları 3
15 HART 450 Antik Yunan Sanatı ve Arkeolojisi Okumaları 3
16 HART 460 Roma Sanatı ve Arkeolojisi Okumaları 3
17 HART 470 Bizans Sanatı ve Arkeolojisi Okumaları 3