"Bilgisayar Seçmeli Dersi" seçmeli kümesindeki dersler.

# Ders Kod Ders Ad Kredi
1 CS 153 Bilgisayar Grafiğine Giriş 3
2 CS 154 İnternet Tasarımına Giriş 3
3 CS 155 Etkileşimli Medya Tasarımı ve Geliştirmesi 3
4 CTIS 165 Bilişim Sistemlerinin Temelleri 3
5 CTIS 166 Bilgi Teknolojileri 3
6 CTIS 363 Bilişim Etiği 3