"Tarih Seçmeli Dersi" seçmeli kümesindeki dersler.

# Ders Kod Ders Ad Kredi
1 AMER 293 Amerikan Tarihi I 3
2 AMER 294 Amerikan Tarihi II 3
3 HART 120 İnsanlığın Evrimi ve Dünya Prehistoryası 3
4 HART 346 Antik Yunan'da Günlük Hayat 3
5 HIST 411 Osmanlı Tarihi: 1300-1600 3
6 HIST 412 Osmanlı Tarihi: 1600-1914 3
7 HIST 413 Bizans Tarihi I: 324-1025 3
8 HIST 414 Bizans Tarihi II: 1025-1453 3
9 HIST 416 Orta Çağ İngiltere Tarihi 3
10 HIST 417 Orta Çağ Avrupa'sı: 500-1500 3
11 HIST 418 Modern Avrupa: 1453-1914 3
12 HIST 431 Yeniden Yapılanma Öncesi Amerikan Tarihi 3
13 HIST 432 Yeniden Yapılanma Sonrası Amerikan Tarihi 3
14 IR 351 Küreselleşme 3
15 IR 464 Soğuk Savaşın Tarihi 3
16 IR 493 Avrupa Birliği 3
17 IR 494 Savaşın Nedenleri ve Önlenmesi 3
18 POLS 338 Kozmopolis: Roma İmparatorluğu'ndan Osmanlı ve Britanya İmparatorluklarına 3
19 POLS 343 Toplumsal Teoriler Geçmişi ve Bugünü 3
20 POLS 353 Modern Siyasi Düşünceler Kuramının Temelleri 3
21 POLS 407 Güncel Siyasal İdeolojiler 3
22 POLS 421 Modern Siyasal Düşüncede Konular 3
23 POLS 464 Avrupa'da Çok Kültürlülük 3