"Edebiyat Seçmeli Dersi" seçmeli kümesindeki dersler.

# Ders Kod Ders Ad Kredi
1 AMER 343 Amerikan Tiyatrosu 3
2 AMER 357 Amerikan Entelektüel Tarihi I 3
3 AMER 358 Amerikan Entelektüel Tarihi II 3
4 AMER 374 Amerikan Şiiri 3
5 AMER 383 1900'e Kadar Amerikan Romanı 3
6 AMER 384 1900'den Sonra Amerikan Romanı 3
7 AMER 448 Amerikan Pragmatizmi 3
8 AMER 460 Çağdaş Kızılderili Yazarlar 3
9 AMER 483 Anglo-Amerikan Toplumunda Özgürlük ve Felsefe 3
10 AMER 492 Amerikan Kültüründe Cinsiyet Etütleri 3
11 ELIT 242 Tiyatroya Giriş 3
12 ELIT 262 İngiliz Romanı (19.Yüzyıl) 3
13 ELIT 265 Romana Giriş 3
14 ELIT 270 Şiir 3
15 ELIT 281 Öykü İncelemeleri 3
16 ELIT 384 Felsefe ve Edebiyat 3
17 ELIT 386 Dönüşümler: Edebi, Toplumsal ve Canlı Türleri ve Roman 3
18 ELIT 388 1850'lerden Günümüze Tiyatro Eserleri ve Londra 3
19 ELIT 425 Edebi Metin İncelemelerinden Edebi Çalışmalara Bir Disiplinin Gelişimi 3
20 ELIT 427 Absürt Tiyatronun Gelenekleri ve Metinleri 3
21 ELIT 463 Sömürgecilik Sonrası Edebiyat 3
22 ELIT 474 20. Yüzyıl Şiiri 3
23 HUM 331 İnsani ve Sosyal Bilimler Semineri 3
24 POLS 437 Politika ve Edebiyat 3