"Seçmeli Ders" seçmeli kümesindeki dersler.

# Ders Kod Ders Ad Kredi
1 AMER 207 Amerikan Metinleri ve Bağlamları I 4
2 AMER 208 Amerikan Metinleri ve Bağlamları II 4
3 AMER 293 Amerikan Tarihi I 3
4 AMER 476 Amerikan Kültürü ve Tarihinde Bireysellik ve Duygusal Yaşam 3
5 BIM 223 İş İletişimi 3
6 BIM 224 Yönetimsel İletişim 3
7 COMD 322 Sinema Kuramı ve Eleştirisi 3
8 COMD 331 Habercilik ve Haber Yazımı 3
9 COMD 333 Haber ve Toplum 3
10 COMD 341 Medya ve Toplum 3
11 COMD 342 Popüler Kültür 3
12 COMD 346 Reklamcılığa Giriş 3
13 COMD 363 Müzik ve Medya 3
14 COMD 364 Ana Dalı Olmayanlar İçin Video Yapımı 3
15 COMD 424 Medya Kuramı ve Yöntemleri 3
16 COMD 433 Cinsiyet ve Medya 3
17 COMD 471 Medya Etiği 3
18 ECON 203 Mikroiktisat Kuramı I 3
19 ECON 205 Makroiktisat Kuramı I 3
20 ECON 363 İktisadi Düşünce Tarihi 3
21 ELIT 139 Edebiyata Eleştirel Yaklaşım 3
22 ELIT 222 Teori ve Eleştiriye Giriş 3
23 GRA 209 Ana Dalı Olmayanlar İçin Grafik Tasarım 3
24 GRA 218 Fotoğrafçılığın Temelleri 3
25 GRA 323 Logolar, Semboller ve İşaretler 3
26 GRA 324 Fotoğraf Uygulaması 3
27 IR 101 Dünya Politikasına Giriş 3
28 IR 331 Savaş, Barış ve Güvenlik 3
29 IR 335 Uluslararası İlişkiler Kuramı 3
30 IR 338 Uluslararası Ekonomi Politikaları 3
31 IR 359 Barış ve Çatışma Alanında Sivil Toplum 3
32 IR 413 Oyun Teorisi ve Uluslararası Siyaset 3
33 IR 454 Uluslararası Çevre Politikaları 3
34 LAUD 483 Çevre, Felsefe ve Etik 3
35 LAW 313 İşletme Hukuku 3
36 MATH 300 Matematiğin Kısa Bir Tarihi 3
37 MBG 110 Modern Biyolojiye Giriş 3
38 MBG 416 Bilim ve Etik 3
39 MBG 488 İnsan Genetiğine Giriş 3
40 PHIL 405 İleri Düzey Dil Felsefesi 3
41 PHIL 406 İleri Düzey Akıl Felsefesi 3
42 PHIL 407 Orta Çağ Felsefesi 3
43 PHIL 408 19. Yüzyıl Felsefesi 3
44 PHIL 409 Fenomenolojiye Giriş 3
45 PHIL 410 Analitik Felsefe Tarihi 3
46 PHIL 411 Akıl Nedir? 3
47 PHIL 412 Matematik Felsefesi 3
48 PHIL 413 Bilişsel Bilimin Temelleri 3
49 PHIL 414 Bilinç 3
50 PHIL 415 Ahlak Psikolojisi 3
51 PHIL 416 Mutfaktan Sokaklara: Feminizme Giriş 3
52 PHIL 418 Bilişsel Bilim Felsefesi 3
53 PHIL 419 Beyin ve Ötesi: Beden Zihni Nasıl Şekillenir 3
54 PHIL 420 Hafıza Felsefesi 3
55 PHIL 421 Feminist Felsefe 3
56 PHIL 422 Biyoetik 3
57 PHYS 108 Temel Fizik II 4
58 PHYS 226 Kuantum Fiziği 3
59 POLS 357 Gündelik Yaşamda Etik ve Ahlak 3
60 POLS 449 Siyasi Kavramlar 3
61 POLS 466 Siyaset Teorisinde Temalar 3
62 POLS 483 Liberalizm ve Sosyalizm: Geçmiş ve Gelecek 3
63 POLS 484 Hayat, Doğa ve Politika 3
64 POLS 488 Film ve Politika 3
65 POLS 495 Uluslararası Siyasi Ekonomi 3
66 POLS 4204 Balkanların Politikası 3
67 POLS 4536 Türk Siyasal Hayatına Karşılaştırmalı Yaklaşım 3
68 POLS 4560 Çağdaş Siyaset Teorisi 3
69 PSYC 102 Sosyal Psikolojiye Giriş 3
70 PSYC 103 Psikolojiye Giriş II: Sosyal ve Gelişimsel 3
71 PSYC 200 Bilişsel Psikoloji 3
72 PSYC 203 İstatistik I 3
73 PSYC 205 İstatistik II 3
74 PSYC 220 Beyin ve Davranış 3
75 PSYC 230 Sosyal Psikoloji 3
76 PSYC 240 Gelişim Psikolojisi 3
77 PSYC 310 Algı, Dikkat ve Eylem 3
78 PSYC 311 Sosyal Bilişte Aynalama Süreçleri 3
79 PSYC 320 Bilişsel Nörobilim 3
80 PSYC 321 Bilişsel Nörobilim ve Rehabilitasyon 3
81 PSYC 420 Bilişsel Psikolojide Seçme Konular 3
82 PSYC 425 Nörobiyolojik Psikolojide Seçme Konular 3
83 PSYC 430 Klinik Psikoloji 3
84 PSYC 431 Psikometri 3
85 PSYC 433 Anormal Davranışlar Psikolojisi 3
86 PSYC 434 Çocuk ve Ergen Psikopatolojisi 3
87 PSYC 435 Endüstriyel ve Örgütsel Psikoloji 3
88 PSYC 482 Aklın Evrimi 3
89 PSYC 483 Akıl Kuramı 3
90 PSYC 491 Bilişsel Psikolojiye Giriş 3