"Temel Hukuk Seçmeli Dersi" seçmeli kümesindeki dersler.

# Ders Kod Ders Ad Kredi
1 LAW 210 Hukukun Temel Kavramları 3
2 LAW 211 Hukukun Temel Kavramları 3
3 LAW 383 Rekabet ve Düzenleyici Politikaların Hukuk ve İktisadına Giriş 3
4 LAW 413 Avrupa Birliği Hukuku 3