"Serbest Seçmeli Ders" seçmeli kümesindeki dersler.

# Ders Kod Ders Ad Kredi
1 ADA 131 Mimari Çizim 3
2 ADA 134 Dijital Medyayla Tasarım 3
3 ADA 263 Mimarlık Tarihi I 3
4 ADA 264 Mimarlık Tarihi II 3
5 ADA 412 Kentsel Sürdürülebilirlikte Güncel Sorunlar 3
6 AMER 115 Yöntemler ve Metinler I 3
7 AMER 116 Yöntemler ve Metinler II 3
8 AMER 195 Amerikan Etütlerine Giriş I 3
9 AMER 196 Amerikan Etütlerine Giriş II 3
10 AMER 207 Amerikan Metinleri ve Bağlamları I 4
11 AMER 208 Amerikan Metinleri ve Bağlamları II 4
12 AMER 293 Amerikan Tarihi I 3
13 AMER 294 Amerikan Tarihi II 3
14 AMER 303 1960'a Kadar Amerikan Kültürü Film Çalışmaları 4
15 AMER 304 1960'tan İtibaren Amerikan Kültürü Film Çalışmaları 4
16 AMER 343 Amerikan Tiyatrosu 3
17 AMER 357 Amerikan Entelektüel Tarihi I 3
18 AMER 358 Amerikan Entelektüel Tarihi II 3
19 AMER 374 Amerikan Şiiri 3
20 AMER 383 1900'e Kadar Amerikan Romanı 3
21 AMER 384 1900'den Sonra Amerikan Romanı 3
22 AMER 426 Küresel Bağlamda Amerikan Etütleri 3
23 AMER 427 Eleştiri ve Kültür Kavramları 3
24 AMER 430 1930'lar: Büyük Bunalım ve Yeniden Yapılanma 3
25 AMER 441 Tarihsel Bağlamı İçerisinde Kültür 3
26 AMER 447 Kültür Çalışmalarında Konular 3
27 AMER 448 Amerikan Pragmatizmi 3
28 AMER 458 Amerikan Başkanlık Kampanyalarının Tarihi 3
29 AMER 459 Amerikan Kültüründe Irk ve Etnik Köken 3
30 AMER 460 Çağdaş Kızılderili Yazarlar 3
31 AMER 468 21. Yüzyıl Amerikan Romanı: Göç, Mekan, Kimlik 3
32 AMER 469 Amerikan Hukuku, Kültürü ve Toplumu 3
33 AMER 474 Sömürgecilik ve Yeni Dünyanın İnşası 3
34 AMER 476 Amerikan Kültürü ve Tarihinde Bireysellik ve Duygusal Yaşam 3
35 AMER 477 Amerikan Gotik Yazını 3
36 AMER 480 Amerikan Yarımküresi Etütleri 3
37 AMER 481 Amerikan Kültürü Teorileri: Etnografik Yaklaşım 3
38 AMER 482 Yaratıcı Yazarlık Atölyesi 3
39 AMER 483 Anglo-Amerikan Toplumunda Özgürlük ve Felsefe 3
40 AMER 486 Amerikan Tarihinde Toplumsal Hareketler 3
41 AMER 492 Amerikan Kültüründe Cinsiyet Etütleri 3
42 ARCH 231 Statik ve Mukavemet 3
43 ARCH 315 Bilgisayarlı Sunum Teknikleri 3
44 ARCH 317 Parametrik Tasarım Stüdyosu 3
45 ARCH 333 Form ve Strüktür 3
46 ARCH 341 Mimari Aydınlatma ve Akustik 3
47 ARCH 351 Kentsel Metabolizma: Mimarlar ve Tasarımcılar İçin Sosyal Bilimlerden Araçlar 3
48 ARCH 411 Tarihi Çevrelerin Korunması 3
49 ARCH 417 İleri Görselleştirme Stüdyosu 3
50 ARCH 463 Modern Türk Mimarlığı 3
51 ARCH 465 Çağdaş Mimarlık ve Kuram 3
52 ARCH 466 Mimari Kuram ve Eleştiri 3
53 CHEM 100 Genel Kimya 4
54 CHEM 101 Kimyanın Temelleri I 4
55 CHEM 102 Kimyanın Temelleri II 4
56 COMD 203 Medya Çalışmaları I 3
57 COMD 204 Medya Çalışmaları II 3
58 COMD 207 Sinema ve İletişim Tarihi 3
59 COMD 210 Senaryo Yazımına Giriş 3
60 COMD 212 Görsel İletişim Tasarım İlkeleri 3
61 COMD 308 Çok Kameralı Çekim ve Canlı Yayın 4
62 COMD 310 İleri Senaryo Yazımı 3
63 COMD 321 Görüntü Çözümlemesi 3
64 COMD 322 Sinema Kuramı ve Eleştirisi 3
65 COMD 331 Habercilik ve Haber Yazımı 3
66 COMD 333 Haber ve Toplum 3
67 COMD 335 Bilim Yazarlığı ve Gazetecilik 3
68 COMD 341 Medya ve Toplum 3
69 COMD 342 Popüler Kültür 3
70 COMD 346 Reklamcılığa Giriş 3
71 COMD 350 Radyo Programcılığı ve Yapımcılığı 3
72 COMD 354 Oyun Tasarımı ve Araştırmaları 3
73 COMD 355 Pazarlama İletişiminde Sosyal Medya 3
74 COMD 356 Dijital Kültür 3
75 COMD 357 Multimedya Gazeteciliği 3
76 COMD 361 Ses Tasarımı I 3
77 COMD 362 Ses Tasarımı II 3
78 COMD 363 Müzik ve Medya 3
79 COMD 364 Ana Dalı Olmayanlar İçin Video Yapımı 3
80 COMD 409 İleri Yayın Stüdyosu 3
81 COMD 422 İletişimde İleri Konular 3
82 COMD 424 Medya Kuramı ve Yöntemleri 3
83 COMD 433 Cinsiyet ve Medya 3
84 COMD 434 Gazetecilikte Özel Konular 3
85 COMD 435 Belgesel 3
86 COMD 436 Televizyon Programı Türleri 3
87 COMD 437 Postprodüksiyon Teknikleri 3
88 COMD 438 Medyada Uyarlamalar 3
89 COMD 439 Uluslararası Halkla İlişkiler 3
90 COMD 442 Oyuncu Yönetimi 3
91 COMD 451 Yaratıcı Proje Tasarlama ve Geliştirme 3
92 COMD 461 Halkla İlişkiler ve İletişim Kampanyaları 3
93 COMD 462 Reklamcılıkta Özel Konular 3
94 COMD 471 Medya Etiği 3
95 CS 101 Algoritmalar ve Programlama I 4
96 CS 102 Algoritmalar ve Programlama II 4
97 CTE 111 Programlamaya Giriş I 5
98 CTE 112 Programlamaya Giriş II 5
99 CTE 115 Sonlu Matematik 3
100 CTE 191 Bilgi ve İletişim Teknolojileri 3
101 CTE 309 Topluma Hizmet Uygulamaları 3
102 CTE 422 Proje Yönetme ve Geliştirme II 4
103 ECON 203 Mikroiktisat Kuramı I 3
104 ECON 204 Mikroiktisat Kuramı II 3
105 ECON 205 Makroiktisat Kuramı I 3
106 ECON 206 Makroiktisat Kuramı II 3
107 ECON 207 Mühendisler İçin İktisat Kuramı 3
108 ECON 221 Olasılık ve İstatistiğe Giriş I 3
109 ECON 222 Olasılık ve İstatistiğe Giriş II 3
110 ECON 225 İktisatçılar İçin Matematik 3
111 ECON 301 Ekonometri I 4
112 ECON 302 Ekonometri II 3
113 ECON 317 Enerji Ekonomisi 3
114 ECON 318 Enerji Ekonomisi Semineri 3
115 ECON 322 Para İktisadı 3
116 ECON 323 Parasal Birlik Ekonomisi 3
117 ECON 331 Uluslararası Ticaret 3
118 ECON 332 Uluslararası İktisat II 3
119 ECON 351 Mali İktisat I 3
120 ECON 363 İktisadi Düşünce Tarihi 3
121 ECON 400 İktisatta Analitik Yazı Tekniği 3
122 ECON 401 Mikroekonomi Politikaları Semineri 3
123 ECON 402 Makroekonomi Politikaları Semineri 3
124 ECON 403 Kamu Maliyesinde Güncel Konular 3
125 ECON 409 Türkiye Ekonomisinde Çağdaş Konular I 3
126 ECON 410 Türkiye Ekonomisinde Çağdaş Konular II 3
127 ECON 417 Çevre Ekonomisi I 3
128 ECON 426 Uygulamalı Ekonometri 3
129 ECON 428 Kamu Sektörü Yönetişimi 3
130 ECON 432 20. Yüzyılda Türkiye ve Dünya Ekonomisi 3
131 ECON 433 Endüstriyel İktisat I 3
132 ECON 439 Oyun Teorisi I 3
133 ECON 443 İleri İktisat Teorisi 3
134 ECON 444 İktisatta Pazarlık Kuramı ve Deneyler 3
135 ECON 448 Bilgi Ekonomisi 3
136 ECON 453 İktisadi Büyüme ve Kalkınma Teorileri I 3
137 ECON 454 İktisadi Büyüme ve Kalkınma Teorileri II 3
138 ECON 455 Kurumlar ve Kalkınma 3
139 ECON 457 Alternatif Büyüme ve Bölüşüm Kuramları 3
140 ECON 458 Emek Piyasaları Ekonomisi 3
141 ECON 460 Küreselleşmenin Ekonomisi 3
142 ECON 464 Küresel Ticaret 3
143 EDEB 401 Türk Edebiyatına Giriş I 3
144 EDEB 402 Türk Edebiyatına Giriş II 3
145 EDEB 403 Edebiyat Kuramları 4
146 EDEB 405 Yazılı Anlatım 3
147 EDEB 406 Türkçe Kurmaca Atölyesi 3
148 EDEB 408 Edebiyatın Kaynakları II: Mimesis'ten Katharsis'e 3
149 EDEB 411 Osmanlıca I 4
150 EDEB 412 Osmanlıca II 4
151 EDEB 413 Batı Uygarlığı Tarihine Kuramsal Giriş 3
152 EDEB 415 Edebiyat,Doğa ve Kültür Kaynakları 3
153 EDEB 416 Edebi Eleştiri 4
154 EDEB 419 Türk Öykücülüğü 3
155 EDEB 432 Modern Türk Nesri 3
156 ELIT 115 Sözlü İfadede Tartışma ve Sunum 3
157 ELIT 139 Edebiyata Eleştirel Yaklaşım 3
158 ELIT 143 Edebi Bağlamlar 3
159 ELIT 152 Araştırma ve Yazma Teknikleri 3
160 ELIT 164 Edebiyat Çalışmalarında Kavramlar 3
161 ELIT 209 Edebiyat ve Kültür Çalışmalarında Konular 3
162 ELIT 222 Teori ve Eleştiriye Giriş 3
163 ELIT 227 Şiir ve Şiir Tekniği 3
164 ELIT 230 Kurgu ve Anlatı 3
165 ELIT 242 Tiyatroya Giriş 3
166 ELIT 246 Drama ve Performans 3
167 ELIT 256 İç Savaş, Restorasyon, Devrim 3
168 ELIT 262 İngiliz Romanı (19.Yüzyıl) 3
169 ELIT 265 Romana Giriş 3
170 ELIT 270 Şiir 3
171 ELIT 273 Ortaçağ ve Rönesans Edebiyatı 3
172 ELIT 281 Öykü İncelemeleri 3
173 ELIT 328 Başlangıcından Modern Döneme Britanya 3
174 ELIT 359 Shakespeare 3
175 ELIT 366 Viktoryen Edebiyatı 3
176 ELIT 377 Romantik Edebiyat 3
177 ELIT 384 Felsefe ve Edebiyat 3
178 ELIT 386 Dönüşümler: Edebi, Toplumsal ve Canlı Türleri ve Roman 3
179 ELIT 388 1850'lerden Günümüze Tiyatro Eserleri ve Londra 3
180 ELIT 392 Edebiyat Kuramı 3
181 ELIT 421 Edebiyat ve Modernite 3
182 ELIT 438 Seçme Konular 3
183 ELIT 439 Rönesans Dönemi İngiliz Oyun Yazarları ve Oyunları(Shakespeare Dışında) 3
184 ELIT 440 Edebi hayal gücü ve dünyanın sonu 3
185 ELIT 445 Modern Pastoral 3
186 ELIT 463 Sömürgecilik Sonrası Edebiyat 3
187 ELIT 474 20. Yüzyıl Şiiri 3
188 ELIT 478 Savaş Sonrası Edebiyat 3
189 FA 101 Temel Tasarım I 6
190 FA 102 Temel Tasarım II 6
191 FA 103 Desen I 3
192 FA 107 Çizim ve Görsel İfade 3
193 FA 171 Sanat ve Kültüre Giriş I 3
194 FA 172 Sanat ve Kültüre Giriş II 3
195 FA 207 Sanatsal Anatomi 3
196 FA 208 Anatomik Desen 3
197 FA 211 Resme Giriş I 3
198 FA 212 Resme Giriş I 3
199 FA 213 Özgün Baskı Resme Giriş I 3
200 FA 214 Özgün Baskı Resme Giriş II 3
201 FA 215 Heykele Giriş I 3
202 FA 217 Seramiğe Giriş I 3
203 FA 219 Mozaikte Eski Teknikler ve Yeni Teknolojiler 3
204 FA 223 Görsel Algılama ve Renk 3
205 FA 271 Sanat Tarihi I 3
206 FA 272 Sanat Tarihi II 3
207 FA 361 Sanat Felsefesi I 3
208 FA 421 Sanat Eserleri Analizi I 3
209 GE 401 Yenilikçi Tasarım ve Girişimcilik I 3
210 GE 402 Yenilikçi Tasarım ve Girişimcilik II 3
211 GRA 132 Yazı ve Tipografiye Giriş 3
212 GRA 201 Grafik Tasarım I 6
213 GRA 202 Grafik Tasarım II 6
214 GRA 207 Kavramsal Tasarım 3
215 GRA 209 Ana Dalı Olmayanlar İçin Grafik Tasarım 3
216 GRA 210 İnternet Tasarımı 3
217 GRA 211 Tipografi I 3
218 GRA 215 Film ve Televizyon için Bilgisayar Grafikleri I 3
219 GRA 216 Film ve Televizyon için Bilgisayar Grafikleri II 3
220 GRA 217 Hareketli Grafikler 3
221 GRA 218 Fotoğrafçılığın Temelleri 3
222 GRA 223 Fotoğraf Görüntüsünün İşlenmesi I 3
223 GRA 225 Görsel Tekniklere Giriş 3
224 GRA 315 Bilgi Tasarımı ve Veri Görselleştirme 3
225 GRA 316 Arayüz Tasarım Stüdyosu 3
226 GRA 323 Logolar, Semboller ve İşaretler 3
227 GRA 324 Fotoğraf Uygulaması 3
228 GRA 333 Ambalaj Tasarımı 3
229 GRA 341 Grafik Sanatı Tarihi 3
230 GRA 344 Reklam Psikolojisi 3
231 GRA 347 Tasarım Konuları 3
232 GRA 351 Video Yapım Tekniklerine Giriş I 3
233 GRA 421 İllüstrasyon I 3
234 GRA 422 İllüstrasyon II 3
235 HART 102 Araştırmaya Giriş 3
236 HART 111 Arkeolojiye Giriş 3
237 HART 117 Görme Biçimleri: Sanat ve Mimarlık Tarihi 3
238 HART 120 İnsanlığın Evrimi ve Dünya Prehistoryası 3
239 HART 206 Eski Akdeniz Dünyasının Mitolojisi 3
240 HART 208 Roma Sanat` ve Arkeolojisi 3
241 HART 212 Klasik Arkeolojiye Giriş 3
242 HART 219 Neolitik Çağ'dan Demir Çağı'na Anadolu Arkeolojisi 3
243 HART 221 Antik Dünyadan Büyük Keşifler 3
244 HART 222 Mezopotamıya Arkeolojisi 3
245 HART 225 Kültürel Antropoloji 3
246 HART 227 Yunan Arkeolojisi 3
247 HART 228 Türkiye'de UNESCO Dünya Mirası Alanları: Göbekli Tepe, Çatalhöyük, Troya, Hattuşa 3
248 HART 231 Antik Yunanca I 3
249 HART 232 Eski Yunanca II 3
250 HART 239 Latin I 3
251 HART 240 Latince II 3
252 HART 303 Yunan Heykelciliği 3
253 HART 305 Bizans ve İslam Sanatı ve Arkeolojisi 3
254 HART 306 Helenistik ve Roma Heykeltraşlığı 3
255 HART 307 Anıtsal Duvar Resmi Sanatı 3
256 HART 308 Antik Yunan Vazo Resim Sanatı 3
257 HART 310 Arkeolojik Ölçüm ve Planlama 3
258 HART 311 Sahada Arkeolojik Çizim ve Planlama 3
259 HART 313 Avrupa Prehistoryası 3
260 HART 315 Yunan Mimarisi 3
261 HART 316 Roma Mimarisi 3
262 HART 317 Truva Arkeolojisi 3
263 HART 318 Suriye ve Filistin Arkeolojisi 3
264 HART 325 Hitit Arkeolojisi 3
265 HART 328 Ege Tunç Çağı 3
266 HART 330 Mısır Sanatı ve Arkeolojisi 3
267 HART 333 Eski Yunanca III 3
268 HART 334 Antik Yunanca IV 3
269 HART 335 Babil'in Anıtları 3
270 HART 342 Hititçe Dilbilgisi I 3
271 HART 343 Latince III 3
272 HART 344 Latince IV 3
273 HART 351 Atina Anıtları 3
274 HART 352 Roma Anıtları 3
275 HART 353 Akatçaya Giriş 3
276 HART 360 Eski Orta Amerika Medeniyetleri 3
277 HART 365 Antik Kentler 3
278 HART 366 Campania'nın Gömülü Kentleri 3
279 HART 370 Yakın Doğu Demir Çağı Heykelciliği 3
280 HART 372 Hititçe I 3
281 HART 373 Hititçe II 3
282 HART 374 Hititçe III 3
283 HART 375 Hititçe IV 3
284 HART 380 Fenike Arkeolojisi 3
285 HART 403 Antik Yunan Kutsal Alanları 3
286 HART 409 Müzecilik ve Kültürel Mirasın Korunması 3
287 HART 410 Sanat, Mimarlık ve Arkeolojide Özel Konular 3
288 HART 420 Prehistorya Okumaları 3
289 HART 423 Klasik Arkeolojide Şehirler, Anıtlar ve Peyzaj 3
290 HART 424 Eski Yakın Doğu'da Din ve Toplum 3
291 HART 426 Eski Çağ Teknolojileri ve Materyalleri 3
292 HART 430 Yakın Doğu Sanatı ve Arkeolojisi Okumaları 3
293 HART 431 Tunç Çağı'nda Kıbrıs Arkeolojisi 3
294 HART 433 Doğu Roma Yerleşimleri 3
295 HART 434 Çevre Arkeolojisi 3
296 HART 435 Anadolu Sanatı ve Arkeolojisinden Seçme Konular 3
297 HART 436 Arkeolojik Yöntem ve Kuram 3
298 HART 439 Anadolu'da Neolitik ve Kalkolitik Dönemler 3
299 HART 440 Anadolu Sanatı ve Arkeolojisi Okumaları 3
300 HART 450 Antik Yunan Sanatı ve Arkeolojisi Okumaları 3
301 HART 453 Avrasya ve Yakın Doğu'da Paleolitik Arkeoloji 3
302 HART 454 Sümerolojiye Giriş 3
303 HART 460 Roma Sanatı ve Arkeolojisi Okumaları 3
304 HART 470 Bizans Sanatı ve Arkeolojisi Okumaları 3
305 HART 474 Geç Asur Devri Sanatı ve Mimarisi 3
306 HART 490 Gözetimli Çalışma 3
307 HART 491 Ön Asya Yazılı Belgelerinden Okumalar 3
308 HART 492 Yunanca ve Latince Kaynaklardan Okumalar 3
309 HART 494 Antik Yunanca ve Latince Okumaları II 3
310 HIST 313 Klasik Arapça I 3
311 HIST 314 Klasik Arapça II 3
312 HIST 315 İleri Düzey Klasik Arapça I 3
313 HIST 316 İleri Düzey Klasik Arapça II 3
314 HIST 401 Osmanlıca ve Osmanlı Paleografisi I 4
315 HIST 402 Osmanlıca ve Osmanlı Paleografisi II 4
316 HIST 411 Osmanlı Tarihi: 1300-1600 3
317 HIST 412 Osmanlı Tarihi: 1600-1914 3
318 HIST 413 Bizans Tarihi I: 324-1025 3
319 HIST 414 Bizans Tarihi II: 1025-1453 3
320 HIST 416 Orta Çağ İngiltere Tarihi 3
321 HIST 417 Orta Çağ Avrupa'sı: 500-1500 3
322 HIST 418 Modern Avrupa: 1453-1914 3
323 HIST 431 Yeniden Yapılanma Öncesi Amerikan Tarihi 3
324 HIST 432 Yeniden Yapılanma Sonrası Amerikan Tarihi 3
325 HIST 435 ABD'nin Dış İlişkiler Tarihi: Soğuk Savaş ve Sonrası 3
326 HIST 481 Orta Çağ ve Erken Yakın Çağ Latincesi I 3
327 HIST 482 Orta Çağ ve Erken Yakın Çağ Latincesi II 3
328 HIST 4413 Bizanslılar ve Osmanlılar(yaklaşık 300 yaklaşık 1700 CE)arasında Venedik 3
329 HUM 111 Kültürler, Medeniyetler ve Düşünceler I 3
330 HUM 112 Kültürler, Medeniyetler ve Düşünceler II 3
331 HUM 331 İnsani ve Sosyal Bilimler Semineri 3
332 IAED 211 Sunum İçin Sayısal Ortam 3
333 IAED 221 Ergonomi 3
334 IAED 244 Aydınlatma Tasarımı 3
335 IAED 322 İnsan ve Çevre 3
336 IAED 341 Mimari Akustik ve Yangın Güvenliği 3
337 IAED 342 İç Mekanlar İçin Sürdürülebilir Tasarım 3
338 IAED 391 İç Mimarlıkta Özel Konular I 3
339 IAED 392 İç Mimarlıkta Özel Konular II 3
340 IAED 394 Televizyonda Set Tasarımı 3
341 IAED 397 Renk Kuramı ve Uygulamaları 3
342 IAED 463 Mobilya Tarihi 3
343 IAED 491 İç Mimarlıkta Güncel Konular I 3
344 IAED 492 İç Mimarlıkta Güncel Konular II 3
345 IE 102 Endüstri Mühendisliğinde Süreç Bakış Açısı 3
346 IR 205 Diplomasi Tarihi 3
347 IR 214 Küresel Çevre Konuları 3
348 IR 215 Orta Dogu Politikasina Giris 3
349 IR 227 Uluslararası İlişkilerde Araştırma Yöntemleri 3
350 IR 236 20. Yüzyılda Dünya Politikası 3
351 IR 303 Uluslararası Hukuk 3
352 IR 305 Uluslararası Örgütler 3
353 IR 308 Eski Sovyetler Birliği'nde Türki-Müslüman Halklar 3
354 IR 311 Rusya Tarihi 3
355 IR 322 Uluslararası Platformda İnsan Haklarının Korunması 3
356 IR 331 Savaş, Barış ve Güvenlik 3
357 IR 333 Dış Politika Analizi 3
358 IR 335 Uluslararası İlişkiler Kuramı 3
359 IR 338 Uluslararası Ekonomi Politikaları 3
360 IR 349 Sinemada Uluslararası İlişkiler 3
361 IR 350 Siyasi Uyuşmazlıklarda Müzakere ve Arabuluculuk 3
362 IR 351 Küreselleşme 3
363 IR 353 Enerji Güvenliği ve Dış Politika 3
364 IR 354 Orta Doğu Siyasetine Giriş 3
365 IR 355 Avrupa Birliği'nde Kamu Politikası 3
366 IR 356 Uluslararası Kalkınma Yardımı 3
367 IR 358 Uluslararası Güvenlik 3
368 IR 359 Barış ve Çatışma Alanında Sivil Toplum 3
369 IR 360 Orta ve Doğu Avrupa'da Yönetim ve Siyaset 3
370 IR 361 Küresel Emek Konuları 3
371 IR 401 Amerikan Siyaseti ve Dis Politika 3
372 IR 413 Oyun Teorisi ve Uluslararası Siyaset 3
373 IR 438 Uluslararasi Hukukta Guc Kullanimi 3
374 IR 439 Türk Dış Politikası 3
375 IR 441 Latin Amerika Siyaseti 3
376 IR 454 Uluslararası Çevre Politikaları 3
377 IR 463 Türkiye'nin Siyasi Ekonomisi 3
378 IR 464 Soğuk Savaşın Tarihi 3
379 IR 470 Uluslararası Terörizm ve Sınır Ötesi Suçlar 3
380 IR 477 Doğal Kaynakların Siyasi Ekonomisi 3
381 IR 492 Uluslararası İlişkilerde Cinsiyet 3
382 IR 493 Avrupa Birliği 3
383 IR 494 Savaşın Nedenleri ve Önlenmesi 3
384 IR 495 Dünya Enerji Politikaları 3
385 IR 498 Uluslararası İlişkiler ve Medya 3
386 IR 4005 Uluslararası Siyasi Ekonomide Konular 3
387 IR 4104 Güneydoğu Avrupa'nın İç ve Dış Politikası 3
388 IR 4109 Küresel Siyasi Ekonomi ve Türkiye 3
389 IR 4114 Din ve Uluslararası İlişkiler Kuramları 3
390 IR 4115 Türkiye'nin Uluslararası İlişkileri ve Orta Doğu 3
391 IR 4116 Uluslararası Lojistik 3
392 IR 4117 Küresel Yönetişim 3
393 IR 4120 Dünya Siyasetinde Küreselleşme, Gelişme ve Çevre 3
394 IR 4121 Uluslararası İlişkilerde Müdahale 3
395 IR 4123 Çevre, İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Kalkınma 3
396 IR 4124 Avrupa Birliği Dış Politikası 3
397 IR 4125 Jeopolitika Üzerine Güncel Tartışmalar 3
398 IR 4127 Avrupa Birliği'nde Vatandaşlık ve Kimlik 3
399 IR 4128 Zorunlu Göçün Uluslararası Siyaseti 3
400 IR 4129 Petrol ve Gaz Kanunu 3
401 IR 4140 Küresel Politikada Yükselen Güçler 3
402 IR 4141 Avrupa Birliği Politikalarında Güncel Konular 3
403 IR 4142 Spor ve Küresel İlişkiler 3
404 IR 4144 Sahraaltı Afrika'da Siyaset ve Çatışma 3
405 IR 4147 Uluslararası Politika 3
406 IR 4195 İstihbarat ve Stratejik Analiz 3
407 IR 4196 Kültürel Miras: Politika, Yönetim ve Düzenlemeler 3
408 IR 4197 İnsani Yardım ve Kalkınma: Sektörler ve Beceriler 3
409 IR 4198 Nükleer Silahlar ve Uluslararası Siyaset 3
410 LAUD 232 Peyzaj Gösterim Teknikleri 3
411 LAUD 241 Peyzaj Bitkileri 3
412 LAUD 251 Peyzaj Kuramına Giriş 3
413 LAUD 252 Arazi Tasarım Teknikleri 3
414 LAUD 324 Kentsel Mekanın Morfolojisi ve Tipolojisi 3
415 LAUD 362 Kentsel Peyzajın Oluşumu 3
416 LAUD 371 Kentsel Çevrenin Analizi I 3
417 LAUD 417 İhale Evrakı Hazırlama Teknikleri 3
418 LAUD 471 Kent Sosyolojisi 3
419 LAUD 472 Beşeri Coğrafyada Güncel Tartışmalar 3
420 LAUD 473 Kent Deneyimleri 3
421 LAUD 474 Mekan, Kültür ve Kimlik 3
422 LAUD 475 Sinema ve Mekan 3
423 LAUD 476 Mekanın Görsel Politikası 3
424 LAUD 481 Peyzaj Ekolojisi Stüdyosu 3
425 LAUD 483 Çevre, Felsefe ve Etik 3
426 LAW 105 Medeni Hukuk: Başlangıç Hükümleri ve Gerçek Kişiler 3
427 LAW 106 Tüzel Kişiler ve Aile Hukuku 3
428 LAW 201 Borçlar Hukuku I 3
429 LAW 202 Borçlar Hukuku II 3
430 LAW 203 Ceza Hukuku I 3
431 LAW 204 Ceza Hukuku II 3
432 LAW 206 İdari Yargı 3
433 LAW 301 Medeni Usul Hukuku I 3
434 LAW 302 Medeni Usul Hukuku II 3
435 LAW 303 Uluslararası Kamu Hukuku 3
436 LAW 304 Uluslararası Özel Hukuk 3
437 LAW 305 Eşya Hukuku I 3
438 LAW 306 Eşya Hukuku II 3
439 LAW 307 Ticari İşletme Hukuku 3
440 LAW 308 Şirketler Hukuku 3
441 LAW 309 Borçlar Hukuku Özel Hükümler 3
442 LAW 313 İşletme Hukuku 3
443 LAW 361 Hukuk Etiği ve Yargı Etiği 3
444 LAW 395 Dünya Ticaret Örgütü Hukuku 3
445 LAW 401 Kıymetli Evrak Hukuku 3
446 LAW 403 Miras Hukuku 3
447 LAW 405 Uluslararası İnsan Hakları Hukuku 3
448 LAW 407 Vergi Hukuku 3
449 LAW 410 İcra ve İflas Hukuku 3
450 LAW 411 Ceza Usul Hukuku 3
451 LAW 413 Avrupa Birliği Hukuku 3
452 LAW 416 Sözleşme Hukukuna Giriş 3
453 LAW 417 Kamu İhale Sözleşmeleri 3
454 LAW 457 Uluslararası Eşya Taşıma Hukuku 3
455 LAW 480 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türkiye 3
456 LNG 111 İspanyolca I 3
457 LNG 112 İspanyolca II 3
458 LNG 113 İspanyolca III 3
459 LNG 114 Orta Düzey İspanyolca I 3
460 LNG 115 Orta Düzey İspanyolca II 3
461 LNG 116 Orta Düzey İspanyolca III 3
462 LNG 117 Orta Düzey İspanyolca IV 3
463 LNG 121 Fransızca I 3
464 LNG 122 Fransızca II 3
465 LNG 123 Fransızca III 3
466 LNG 124 Orta Düzey Fransızca I 3
467 LNG 125 Orta Düzey Fransızca II 3
468 LNG 126 Orta Düzey Fransızca III 3
469 LNG 127 Orta Düzey Fransızca IV 3
470 LNG 128 Fransızca İletişim Becerileri I 3
471 LNG 129 Fransızca İletişim Becerileri II 3
472 LNG 131 Almanca I 3
473 LNG 132 Almanca II 3
474 LNG 133 Almanya III 3
475 LNG 134 Orta Düzey Almanca I 3
476 LNG 135 Orta Düzey Almanca II 3
477 LNG 136 Orta Düzey Almanca III 3
478 LNG 137 Orta Düzey Almanca IV 3
479 LNG 138 Almanca İletişim Becerileri I 3
480 LNG 139 Almanca İletişim Becerileri II 3
481 LNG 141 İtalyanca I 3
482 LNG 142 İtalyanca II 3
483 LNG 143 İtalyanca III 3
484 LNG 161 Rusça I 3
485 LNG 162 Rusça II 3
486 LNG 163 Rusça III 3
487 LNG 164 Orta Düzey Rusça I 3
488 LNG 165 Orta Düzey Rusça II 3
489 LNG 166 Orta Düzey Rusça III 3
490 LNG 167 Orta Düzey Rusça IV 3
491 LNG 191 Arapça I 3
492 LNG 192 Arapça II 3
493 LNG 193 Arapça III 3
494 LNG 211 Farsça I 3
495 LNG 212 Farsça II 3
496 LNG 221 Çince I 3
497 LNG 222 Çince II 3
498 LNG 223 Çince III 3
499 LNG 231 Korece I 3
500 LNG 232 Korece II 3
501 LNG 233 Korece III 3
502 LNG 241 Japonca I 3
503 LNG 242 Japonca II 3
504 LNG 243 Japonca III 3
505 LNG 244 Orta Düzey Japonca I 3
506 LNG 245 Orta Düzey Japonca II 3
507 LNG 321 Fransızca Okuma I 3
508 LNG 322 Fransızca Okuma II 3
509 LNG 331 Almanca Okuma I 3
510 LNG 332 Almanca Okuma II 3
511 MAN 101 İşletmeye Giriş I 3
512 MAN 102 İşletmeye Giriş II 3
513 MAN 211 Muhasebe İlkeleri I 3
514 MAN 213 Finansal Muhasebe İlkeleri 4
515 MAN 216 Finansman İlkeleri 3
516 MAN 256 İşletmede Sayısal Yöntemlere Giriş 3
517 MAN 262 Örgütsel Davranış 3
518 MAN 302 Tahmin Yöntemleri 3
519 MAN 306 Pazar Araştırmaları 3
520 MAN 307 Finansal Yönetim 3
521 MAN 312 Yönetim Muhasebesi 3
522 MAN 321 Kurumsal Finans 3
523 MAN 322 Para ve Bankacılık 3
524 MAN 333 Pazarlama İlkeleri 3
525 MAN 335 Pazarlamanın Temelleri 3
526 MAN 341 Üretim Yönetimi 3
527 MAN 361 Örgüt Kuramı 3
528 MAN 401 Yönetim Ekonomisi 3
529 MAN 403 Uluslararası İşletme Yönetimi 3
530 MAN 404 Yatırım Analizi 3
531 MAN 406 İşletme Stratejisi 3
532 MAN 407 İş Planı Hazırlama 3
533 MAN 410 İnovasyon Yönetimi 3
534 MAN 414 Muhasebe Denetimi 3
535 MAN 416 Mali Tablo Analizi 3
536 MAN 419 Pazarlama Stratejileri ve İnovasyon 3
537 MAN 421 Sermaye Piyasaları ve Kurumları 3
538 MAN 422 Uluslararası Finans 3
539 MAN 424 Risk Yönetimi 3
540 MAN 430 Antropolojik Pazarlama 3
541 MAN 432 Tüketici Davranışları 3
542 MAN 433 Küresel Pazarlama ve Gelişmekte Olan Piyasalar 3
543 MAN 434 Bütünleşik Pazarlama İletişimi 3
544 MAN 436 Hizmet Sektöründe Pazarlama 3
545 MAN 437 Perakende Satış Yönetimi 3
546 MAN 439 Yeni Ürün Geliştirme 3
547 MAN 440 Gelir Yönetimi 3
548 MAN 447 Proje Yönetimi 3
549 MAN 451 Karar Analizi 3
550 MAN 462 İnsan Kaynakları Yönetimi 3
551 MAN 467 Kültürlerarası Yönetim 3
552 MAN 474 Avrupa Birliği ve Türkiye: Ticaret ve Politikalar 3
553 MAN 483 Girişimcilik Yönetimi 3
554 MAN 485 Gayrimenkul Finansmanı 3
555 MATH 101 Matematik I 4
556 MATH 102 Matematik II 4
557 MATH 103 Matematiksel Düşünme I 3
558 MATH 105 Matematiğe Giriş I 4
559 MATH 106 Matematiğe Giriş II 4
560 MATH 110 Sonlu Matematik 3
561 MATH 123 Soyut Matematik I 4
562 MATH 124 Soyut Matematik II 4
563 MATH 132 Sonlu ve Kombinasyonal Matematik 3
564 MATH 202 Karmaşık Analiz 3
565 MATH 210 Sonlu ve Ayrık Matematik 3
566 MATH 213 İleri Matematik I 4
567 MATH 214 İleri Matematik II 4
568 MATH 220 Doğrusal Cebir 3
569 MATH 223 Doğrusal Cebir I 3
570 MATH 224 Doğrusal Cebir II 3
571 MATH 225 Doğrusal Cebir ve Türevsel Denklemler 4
572 MATH 227 Doğrusal Cebire Giriş 3
573 MATH 230 Mühendisler İçin Olasılık ve İstatistik 3
574 MATH 240 Türevsel Denklemler 3
575 MATH 241 Mühendislik Matematiği I 4
576 MATH 242 Mühendislik Matematiği II 4
577 MATH 250 Olasılık Teorisine Giriş 3
578 MATH 253 Sayılar Teorisine Giriş 3
579 MATH 255 Olasılık ve İstatistik 4
580 MATH 260 İstatistiğe Giriş 3
581 MATH 262 İstatistik Yöntemleri 3
582 MATH 300 Matematiğin Kısa Bir Tarihi 3
583 MATH 302 Karmaşık Analiz II 3
584 MATH 310 Topoloji 3
585 MATH 313 Gerçel Analiz I 3
586 MATH 314 Gerçel Analiz II 3
587 MATH 323 Cebir I 3
588 MATH 324 Cebir II 3
589 MATH 345 Diferansiyel Geometri I 3
590 MATH 346 Diferansiyel Geometri II 3
591 MATH 420 Kriptografiye Giriş 3
592 MATH 430 Karmaşık Geometriye Giriş 3
593 MATH 431 Cebirsel Geometriye Giriş 3
594 MATH 443 Kısmi Türevsel Denklemler 3
595 MATH 445 Manifoldlar Üzerinde Analiz 3
596 MATH 473 Finansal Matematiğe Giriş 3
597 MATH 474 Finansal Matematik 3
598 MBG 101 Biyoloji I 4
599 MBG 102 Biyoloji II 4
600 MBG 105 Biyolojinin Temel Kuralları 3
601 MBG 110 Modern Biyolojiye Giriş 3
602 ME 102 Sistem Mühendisliğine Giriş 3
603 MSC 110 Müzik Anlayışı 3
604 MSC 113 Notasyon ve Çalgılama Teknikleri 3
605 MSC 171 Teori I: Temel Müzik Bilgisi 3
606 MSC 173 Batı Müziğinin Kökenleri: Antik Çağdan Barok Döneme 3
607 MSC 174 Barok Dönemde Opera ve Çalgı Müziği 3
608 MSC 273 Aydınlanma Çağında Avrupa'da Müzik 3
609 MSC 274 19.Yüzyıl Müziği ve Modernite 3
610 MSC 321 Tonal Kon 3
611 MSC 322 Post - Tonal Teori 3
612 MSC 323 Sonat Formları Teorisi ve Analizi 3
613 MSC 326 Şeflik I 3
614 MSC 373 20. Yüzyıl Müziği Tarihi 3
615 MSC 374 Geleneksel Türk ve Divan Müziği 3
616 MSC 421 Çağdaş Müzik Teorisi ve Analizi 3
617 MSC 425 Şeflik II 3
618 MSC 426 Şeflik III 3
619 MSC 473 Çağdaş Türk Müziği 3
620 PHIL 101 Mantığa Giriş 3
621 PHIL 102 Antik Çağ Felsefesi 3
622 PHIL 103 Felsefeye Giriş I 3
623 PHIL 104 Felsefeye Giriş II 3
624 PHIL 201 Bilgi Kuramı 3
625 PHIL 202 Etik 3
626 PHIL 203 Rasyonalistler 3
627 PHIL 204 Deneyselciler 3
628 PHIL 301 Siyaset Felsefesi 3
629 PHIL 302 Toplumsal Felsefe ve Hukuk Felsefesi 3
630 PHIL 303 Kant 3
631 PHIL 304 Bilim Felsefesi 3
632 PHIL 306 Dil Felsefesi 3
633 PHIL 307 Paradoks ve Sonsuzluk 3
634 PHIL 308 Akıl Felsefesi 3
635 PHIL 401 Metafizik 3
636 PHIL 402 Estetik 3
637 PHIL 405 İleri Düzey Dil Felsefesi 3
638 PHIL 406 İleri Düzey Akıl Felsefesi 3
639 PHIL 407 Orta Çağ Felsefesi 3
640 PHIL 408 19. Yüzyıl Felsefesi 3
641 PHIL 409 Fenomenolojiye Giriş 3
642 PHIL 410 Analitik Felsefe Tarihi 3
643 PHIL 411 Akıl Nedir? 3
644 PHIL 412 Matematik Felsefesi 3
645 PHIL 413 Bilişsel Bilimin Temelleri 3
646 PHIL 414 Bilinç 3
647 PHIL 415 Ahlak Psikolojisi 3
648 PHIL 416 Mutfaktan Sokaklara: Feminizme Giriş 3
649 PHIL 418 Bilişsel Bilim Felsefesi 3
650 PHIL 419 Beyin ve Ötesi: Beden Zihni Nasıl Şekillenir 3
651 PHIL 421 Feminist Felsefe 3
652 PHIL 422 Biyoetik 3
653 PHYS 101 Genel Fizik I 4
654 PHYS 200 Şairler İçin Fizik 3
655 POLS 222 Çevre Politikaları 3
656 POLS 229 Türk Siyasi Tarihi I 3
657 POLS 230 Türk Siyasi Tarihi II 3
658 POLS 235 Siyaset Psikolojisi 3
659 POLS 238 Siyasi Uyuşmazlıklarda Müzakere ve Arabuluculuk 3
660 POLS 240 Türkiye'de Sosyal Dönüşüm 3
661 POLS 309 Türk Siyasal Düşüncesi I 3
662 POLS 323 Siyaset Antropolojisi 3
663 POLS 324 Araştırma Yöntemleri 3
664 POLS 330 Avrupa Toplumu ve Kültürü 3
665 POLS 331 İsrail'de Devlet ve Toplum 3
666 POLS 334 Türk Siyasi Düşünce Tarihi II 3
667 POLS 338 Kozmopolis: Roma İmparatorluğu'ndan Osmanlı ve Britanya İmparatorluklarına 3
668 POLS 343 Toplumsal Teoriler Geçmişi ve Bugünü 3
669 POLS 344 Türk Milliyetçiliği: Siyaset ve İdeoloji 3
670 POLS 346 Etnografik Araştırma ve Siyaset 3
671 POLS 347 Özgürlük ve Liberalizm 3
672 POLS 353 Modern Siyasi Düşünceler Kuramının Temelleri 3
673 POLS 355 Kentleşme Sorunları 3
674 POLS 357 Gündelik Yaşamda Etik ve Ahlak 3
675 POLS 407 Güncel Siyasal İdeolojiler 3
676 POLS 411 Cinsiyet ve Politika 3
677 POLS 420 Teori ve Modern Toplum 3
678 POLS 421 Modern Siyasal Düşüncede Konular 3
679 POLS 426 Türkiye'de Sivil Toplum 3
680 POLS 431 Türkiye'de Siyaset ve Toplum 3
681 POLS 437 Politika ve Edebiyat 3
682 POLS 449 Siyasi Kavramlar 3
683 POLS 452 Türkiye'de Devlet, Toplum ve Vatandaşlık 3
684 POLS 454 Siyasal Hayat Medya ve Propaganda 3
685 POLS 458 Karşılaştırmalı Perspektiften Milliyetçilik ve Vatandaşlık 3
686 POLS 463 Güvenlik Siyaseti 3
687 POLS 464 Avrupa'da Çok Kültürlülük 3
688 POLS 466 Siyaset Teorisinde Temalar 3
689 POLS 467 Çatışma, Şiddet ve Barış 3
690 POLS 469 Orta Doğu'da Bölgesel Güvenlik 3
691 POLS 473 Türkiye'de Demokratikleşme Süreci 3
692 POLS 480 Avrupa Siyaseti 3
693 POLS 483 Liberalizm ve Sosyalizm: Geçmiş ve Gelecek 3
694 POLS 484 Hayat, Doğa ve Politika 3
695 POLS 486 Karşılaştırmalı Siyasette Konular 3
696 POLS 488 Film ve Politika 3
697 POLS 490 Demokrasi, Kalkınma ve İnsan Hakları 3
698 POLS 491 Kentleşme Sorunları 3
699 POLS 495 Uluslararası Siyasi Ekonomi 3
700 POLS 496 Siyaset ve Estetik 3
701 POLS 497 Şehirlerde Yerel ve Küresel 3
702 POLS 498 Birey, Toplum ve Şiddet 3
703 POLS 4130 Kamu Finansal Yönetimi 3
704 POLS 4131 Model Parlamento 3
705 POLS 4204 Balkanların Politikası 3
706 POLS 4504 Karşılaştırmalı Refah Devletleri 3
707 POLS 4536 Türk Siyasal Hayatına Karşılaştırmalı Yaklaşım 3
708 POLS 4560 Çağdaş Siyaset Teorisi 3
709 POLS 4568 Kentsel Siyaset 3
710 PSYC 100 Psikolojiye Giriş 3
711 PSYC 101 Psikolojiye Giriş I: Bilişsel ve Biyolojik 3
712 PSYC 103 Psikolojiye Giriş II: Sosyal ve Gelişimsel 3
713 PSYC 200 Bilişsel Psikoloji 3
714 PSYC 203 İstatistik I 3
715 PSYC 205 İstatistik II 3
716 PSYC 220 Beyin ve Davranış 3
717 PSYC 230 Sosyal Psikoloji 3
718 PSYC 240 Gelişim Psikolojisi 3
719 PSYC 310 Algı, Dikkat ve Eylem 3
720 PSYC 320 Bilişsel Nörobilim 3
721 PSYC 322 Gelişimsel-Bilişsel Nörobilim 3
722 PSYC 330 Uygulamalı Sosyal Psikoloji 3
723 PSYC 340 Öğrenme, Hatırlama ve Düşünme 3
724 PSYC 350 Bilişsel ve Sosyal Gelişim 3
725 PSYC 360 Bireysel Farklılıklar ve Kişilik 3
726 PSYC 375 Psikolojide Genler, Çevre ve Gelişim Etkileşimi 3
727 PSYC 391 Psikolojide Gözetimli Araştırma 3
728 PSYC 405 İşlevsel Manyetik Rezonans Görüntülemeye Giriş 3
729 PSYC 420 Bilişsel Psikolojide Seçme Konular 3
730 PSYC 421 Sosyal Psikolojide Seçme Konular 3
731 PSYC 422 Gelişim Psikolojisinde Seçme Konular 3
732 PSYC 424 Bilişsel Sinirbilimde Seçme Konular 3
733 PSYC 430 Klinik Psikoloji 3
734 PSYC 431 Psikometri 3
735 PSYC 433 Anormal Davranışlar Psikolojisi 3
736 PSYC 434 Çocuk ve Ergen Psikopatolojisi 3
737 PSYC 435 Endüstriyel ve Örgütsel Psikoloji 3
738 PSYC 438 Kişilerarası İlişkiler 3
739 PSYC 439 Görsel Nörobilim 3
740 PSYC 482 Aklın Evrimi 3
741 PSYC 483 Akıl Kuramı 3
742 PSYC 491 Bilişsel Psikolojiye Giriş 3
743 TE 116 Eğitim Bilimine Giriş 3
744 TE 203 Eğitim Psikolojisi 3
745 THR 101 Temel Oyunculuk I 4
746 THR 102 Temel Oyunculuk II 4
747 THR 103 Ses ve Konuşma I 3
748 THR 227 Tiyatro Tarihi I: Başlangıçtan Rönesans'a 3
749 THR 228 Tiyatro Tarihi II: Rönesans'tan 20. Yüzyıla 3
750 THR 327 Tiyatro Tarihi III: 20. Yüzyıl 3
751 THR 337 Tiyatro Projesi 3
752 THR 338 Alternatif Tiyatro Laboratuvarı 3
753 THR 428 Türk Tiyatrosunun Tarihi 3