"Genel Eğitim Seçmeli Dersi" seçmeli kümesindeki dersler.

# Ders Kod Ders Ad Kredi
1 ADA 131 Mimari Çizim 3
2 ADA 134 Dijital Medyayla Tasarım 3
3 ADA 263 Mimarlık Tarihi I 3
4 ADA 264 Mimarlık Tarihi II 3
5 ADA 412 Kentsel Sürdürülebilirlikte Güncel Sorunlar 3
6 AMER 115 Yöntemler ve Metinler I 3
7 AMER 116 Yöntemler ve Metinler II 3
8 AMER 195 Amerikan Etütlerine Giriş I 3
9 AMER 196 Amerikan Etütlerine Giriş II 3
10 AMER 207 Amerikan Metinleri ve Bağlamları I 4
11 AMER 208 Amerikan Metinleri ve Bağlamları II 4
12 AMER 293 Amerikan Tarihi I 3
13 AMER 294 Amerikan Tarihi II 3
14 AMER 303 1960'a Kadar Amerikan Kültürü Film Çalışmaları 4
15 AMER 304 1960'tan İtibaren Amerikan Kültürü Film Çalışmaları 4
16 AMER 343 Amerikan Tiyatrosu 3
17 AMER 357 Amerikan Entelektüel Tarihi I 3
18 AMER 358 Amerikan Entelektüel Tarihi II 3
19 AMER 374 Amerikan Şiiri 3
20 AMER 383 1900'e Kadar Amerikan Romanı 3
21 AMER 384 1900'den Sonra Amerikan Romanı 3
22 AMER 426 Küresel Bağlamda Amerikan Etütleri 3
23 AMER 427 Eleştiri ve Kültür Kavramları 3
24 AMER 430 1930'lar: Büyük Bunalım ve Yeniden Yapılanma 3
25 AMER 441 Tarihsel Bağlamı İçerisinde Kültür 3
26 AMER 447 Kültür Çalışmalarında Konular 3
27 AMER 448 Amerikan Pragmatizmi 3
28 AMER 458 Amerikan Başkanlık Kampanyalarının Tarihi 3
29 AMER 459 Amerikan Kültüründe Irk ve Etnik Köken 3
30 AMER 460 Çağdaş Kızılderili Yazarlar 3
31 AMER 468 21. Yüzyıl Amerikan Romanı: Göç, Mekan, Kimlik 3
32 AMER 469 Amerikan Hukuku, Kültürü ve Toplumu 3
33 AMER 474 Sömürgecilik ve Yeni Dünyanın İnşası 3
34 AMER 476 Amerikan Kültürü ve Tarihinde Bireysellik ve Duygusal Yaşam 3
35 AMER 477 Amerikan Gotik Yazını 3
36 AMER 480 Amerikan Yarımküresi Etütleri 3
37 AMER 481 Amerikan Kültürü Teorileri: Etnografik Yaklaşım 3
38 AMER 482 Yaratıcı Yazarlık Atölyesi 3
39 AMER 483 Anglo-Amerikan Toplumunda Özgürlük ve Felsefe 3
40 AMER 486 Amerikan Tarihinde Toplumsal Hareketler 3
41 AMER 492 Amerikan Kültüründe Cinsiyet Etütleri 3
42 ARCH 231 Statik ve Mukavemet 3
43 ARCH 315 Bilgisayarlı Sunum Teknikleri 3
44 ARCH 317 Parametrik Tasarım Stüdyosu 3
45 ARCH 333 Form ve Strüktür 3
46 ARCH 341 Mimari Aydınlatma ve Akustik 3
47 ARCH 351 Kentsel Metabolizma: Mimarlar ve Tasarımcılar İçin Sosyal Bilimlerden Araçlar 3
48 ARCH 411 Tarihi Çevrelerin Korunması 3
49 ARCH 417 İleri Görselleştirme Stüdyosu 3
50 ARCH 463 Modern Türk Mimarlığı 3
51 ARCH 465 Çağdaş Mimarlık ve Kuram 3
52 ARCH 466 Mimari Kuram ve Eleştiri 3
53 CHEM 100 Genel Kimya 4
54 CHEM 101 Kimyanın Temelleri I 4
55 CHEM 102 Kimyanın Temelleri II 4
56 COMD 203 Medya Çalışmaları I 3
57 COMD 204 Medya Çalışmaları II 3
58 COMD 207 Sinema ve İletişim Tarihi 3
59 COMD 210 Senaryo Yazımına Giriş 3
60 COMD 212 Görsel İletişim Tasarım İlkeleri 3
61 COMD 308 Çok Kameralı Çekim ve Canlı Yayın 4
62 COMD 310 İleri Senaryo Yazımı 3
63 COMD 321 Görüntü Çözümlemesi 3
64 COMD 322 Sinema Kuramı ve Eleştirisi 3
65 COMD 331 Habercilik ve Haber Yazımı 3
66 COMD 333 Haber ve Toplum 3
67 COMD 335 Bilim Yazarlığı ve Gazetecilik 3
68 COMD 341 Medya ve Toplum 3
69 COMD 342 Popüler Kültür 3
70 COMD 346 Reklamcılığa Giriş 3
71 COMD 350 Radyo Programcılığı ve Yapımcılığı 3
72 COMD 354 Oyun Tasarımı ve Araştırmaları 3
73 COMD 355 Pazarlama İletişiminde Sosyal Medya 3
74 COMD 356 Dijital Kültür 3
75 COMD 357 Multimedya Gazeteciliği 3
76 COMD 361 Ses Tasarımı I 3
77 COMD 362 Ses Tasarımı II 3
78 COMD 363 Müzik ve Medya 3
79 COMD 364 Ana Dalı Olmayanlar İçin Video Yapımı 3
80 COMD 409 İleri Yayın Stüdyosu 3
81 COMD 422 İletişimde İleri Konular 3
82 COMD 424 Medya Kuramı ve Yöntemleri 3
83 COMD 433 Cinsiyet ve Medya 3
84 COMD 434 Gazetecilikte Özel Konular 3
85 COMD 435 Belgesel 3
86 COMD 436 Televizyon Programı Türleri 3
87 COMD 437 Postprodüksiyon Teknikleri 3
88 COMD 438 Medyada Uyarlamalar 3
89 COMD 439 Uluslararası Halkla İlişkiler 3
90 COMD 442 Oyuncu Yönetimi 3
91 COMD 451 Yaratıcı Proje Tasarlama ve Geliştirme 3
92 COMD 461 Halkla İlişkiler ve İletişim Kampanyaları 3
93 COMD 462 Reklamcılıkta Özel Konular 3
94 COMD 471 Medya Etiği 3
95 CS 101 Algoritmalar ve Programlama I 4
96 CS 102 Algoritmalar ve Programlama II 4
97 CTE 111 Programlamaya Giriş I 5
98 CTE 112 Programlamaya Giriş II 5
99 CTE 115 Sonlu Matematik 3
100 CTE 191 Bilgi ve İletişim Teknolojileri 3
101 CTE 309 Topluma Hizmet Uygulamaları 3
102 CTE 422 Proje Yönetme ve Geliştirme II 4
103 ECON 203 Mikroiktisat Kuramı I 3
104 ECON 204 Mikroiktisat Kuramı II 3
105 ECON 205 Makroiktisat Kuramı I 3
106 ECON 206 Makroiktisat Kuramı II 3
107 ECON 207 Mühendisler İçin İktisat Kuramı 3
108 ECON 221 Olasılık ve İstatistiğe Giriş I 3
109 ECON 222 Olasılık ve İstatistiğe Giriş II 3
110 ECON 225 İktisatçılar İçin Matematik 3
111 ECON 301 Ekonometri I 4
112 ECON 302 Ekonometri II 3
113 ECON 317 Enerji Ekonomisi 3
114 ECON 318 Enerji Ekonomisi Semineri 3
115 ECON 322 Para İktisadı 3
116 ECON 323 Parasal Birlik Ekonomisi 3
117 ECON 331 Uluslararası Ticaret 3
118 ECON 332 Uluslararası İktisat II 3
119 ECON 351 Mali İktisat I 3
120 ECON 363 İktisadi Düşünce Tarihi 3
121 ECON 400 İktisatta Analitik Yazı Tekniği 3
122 ECON 401 Mikroekonomi Politikaları Semineri 3
123 ECON 402 Makroekonomi Politikaları Semineri 3
124 ECON 403 Kamu Maliyesinde Güncel Konular 3
125 ECON 409 Türkiye Ekonomisinde Çağdaş Konular I 3
126 ECON 410 Türkiye Ekonomisinde Çağdaş Konular II 3
127 ECON 417 Çevre Ekonomisi I 3
128 ECON 426 Uygulamalı Ekonometri 3
129 ECON 428 Kamu Sektörü Yönetişimi 3
130 ECON 432 20. Yüzyılda Türkiye ve Dünya Ekonomisi 3
131 ECON 433 Endüstriyel İktisat I 3
132 ECON 439 Oyun Teorisi I 3
133 ECON 443 İleri İktisat Teorisi 3
134 ECON 444 İktisatta Pazarlık Kuramı ve Deneyler 3
135 ECON 448 Bilgi Ekonomisi 3
136 ECON 453 İktisadi Büyüme ve Kalkınma Teorileri I 3
137 ECON 454 İktisadi Büyüme ve Kalkınma Teorileri II 3
138 ECON 455 Kurumlar ve Kalkınma 3
139 ECON 457 Alternatif Büyüme ve Bölüşüm Kuramları 3
140 ECON 458 Emek Piyasaları Ekonomisi 3
141 ECON 460 Küreselleşmenin Ekonomisi 3
142 ECON 464 Küresel Ticaret 3
143 EDEB 401 Türk Edebiyatına Giriş I 3
144 EDEB 402 Türk Edebiyatına Giriş II 3
145 EDEB 403 Edebiyat Kuramları 4
146 EDEB 405 Yazılı Anlatım 3
147 EDEB 408 Edebiyatın Kaynakları II: Mimesis'ten Katharsis'e 3
148 EDEB 411 Osmanlıca I 4
149 EDEB 412 Osmanlıca II 4
150 EDEB 413 Batı Uygarlığı Tarihine Kuramsal Giriş 3
151 EDEB 415 Edebiyat,Doğa ve Kültür Kaynakları 3
152 EDEB 416 Edebi Eleştiri 4
153 EDEB 419 Türk Öykücülüğü 3
154 EDEB 432 Modern Türk Nesri 3
155 ELIT 115 Sözlü İfadede Tartışma ve Sunum 3
156 ELIT 139 Edebiyata Eleştirel Yaklaşım 3
157 ELIT 143 Edebi Bağlamlar 3
158 ELIT 152 Araştırma ve Yazma Teknikleri 3
159 ELIT 164 Edebiyat Çalışmalarında Kavramlar 3
160 ELIT 209 Edebiyat ve Kültür Çalışmalarında Konular 3
161 ELIT 222 Teori ve Eleştiriye Giriş 3
162 ELIT 227 Şiir ve Şiir Tekniği 3
163 ELIT 230 Kurgu ve Anlatı 3
164 ELIT 242 Tiyatroya Giriş 3
165 ELIT 246 Drama ve Performans 3
166 ELIT 256 İç Savaş, Restorasyon, Devrim 3
167 ELIT 262 İngiliz Romanı (19.Yüzyıl) 3
168 ELIT 265 Romana Giriş 3
169 ELIT 270 Şiir 3
170 ELIT 273 Ortaçağ ve Rönesans Edebiyatı 3
171 ELIT 281 Öykü İncelemeleri 3
172 ELIT 359 Shakespeare 3
173 ELIT 366 Viktoryen Edebiyatı 3
174 ELIT 377 Romantik Edebiyat 3
175 ELIT 384 Felsefe ve Edebiyat 3
176 ELIT 386 Dönüşümler: Edebi, Toplumsal ve Canlı Türleri ve Roman 3
177 ELIT 388 1850'lerden Günümüze Tiyatro Eserleri ve Londra 3
178 ELIT 392 Edebiyat Kuramı 3
179 ELIT 421 Edebiyat ve Modernite 3
180 ELIT 438 Seçme Konular 3
181 ELIT 463 Sömürgecilik Sonrası Edebiyat 3
182 ELIT 474 20. Yüzyıl Şiiri 3
183 ELIT 478 Savaş Sonrası Edebiyat 3
184 FA 101 Temel Tasarım I 6
185 FA 102 Temel Tasarım II 6
186 FA 103 Desen I 3
187 FA 107 Çizim ve Görsel İfade 3
188 FA 171 Sanat ve Kültüre Giriş I 3
189 FA 172 Sanat ve Kültüre Giriş II 3
190 FA 207 Sanatsal Anatomi 3
191 FA 208 Anatomik Desen 3
192 FA 211 Resme Giriş I 3
193 FA 212 Resme Giriş I 3
194 FA 213 Özgün Baskı Resme Giriş I 3
195 FA 214 Özgün Baskı Resme Giriş II 3
196 FA 215 Heykele Giriş I 3
197 FA 217 Seramiğe Giriş I 3
198 FA 219 Mozaikte Eski Teknikler ve Yeni Teknolojiler 3
199 FA 223 Görsel Algılama ve Renk 3
200 FA 271 Sanat Tarihi I 3
201 FA 272 Sanat Tarihi II 3
202 FA 361 Sanat Felsefesi I 3
203 FA 421 Sanat Eserleri Analizi I 3
204 GE 401 Yenilikçi Tasarım ve Girişimcilik I 3
205 GE 402 Yenilikçi Tasarım ve Girişimcilik II 3
206 GRA 132 Yazı ve Tipografiye Giriş 3
207 GRA 201 Grafik Tasarım I 6
208 GRA 202 Grafik Tasarım II 6
209 GRA 207 Kavramsal Tasarım 3
210 GRA 209 Ana Dalı Olmayanlar İçin Grafik Tasarım 3
211 GRA 210 İnternet Tasarımı 3
212 GRA 211 Tipografi I 3
213 GRA 215 Film ve Televizyon için Bilgisayar Grafikleri I 3
214 GRA 216 Film ve Televizyon için Bilgisayar Grafikleri II 3
215 GRA 217 Hareketli Grafikler 3
216 GRA 218 Fotoğrafçılığın Temelleri 3
217 GRA 223 Fotoğraf Görüntüsünün İşlenmesi I 3
218 GRA 225 Görsel Tekniklere Giriş 3
219 GRA 315 Bilgi Tasarımı ve Veri Görselleştirme 3
220 GRA 316 Arayüz Tasarım Stüdyosu 3
221 GRA 323 Logolar, Semboller ve İşaretler 3
222 GRA 324 Fotoğraf Uygulaması 3
223 GRA 333 Ambalaj Tasarımı 3
224 GRA 341 Grafik Sanatı Tarihi 3
225 GRA 344 Reklam Psikolojisi 3
226 GRA 347 Tasarım Konuları 3
227 GRA 351 Video Yapım Tekniklerine Giriş I 3
228 GRA 421 İllüstrasyon I 3
229 GRA 422 İllüstrasyon II 3
230 HART 102 Araştırmaya Giriş 3
231 HART 111 Arkeolojiye Giriş 3
232 HART 117 Görme Biçimleri: Sanat ve Mimarlık Tarihi 3
233 HART 120 İnsanlığın Evrimi ve Dünya Prehistoryası 3
234 HART 206 Eski Akdeniz Dünyasının Mitolojisi 3
235 HART 208 Roma Sanat` ve Arkeolojisi 3
236 HART 212 Klasik Arkeolojiye Giriş 3
237 HART 219 Neolitik Çağ'dan Demir Çağı'na Anadolu Arkeolojisi 3
238 HART 221 Antik Dünyadan Büyük Keşifler 3
239 HART 222 Mezopotamıya Arkeolojisi 3
240 HART 225 Kültürel Antropoloji 3
241 HART 227 Yunan Arkeolojisi 3
242 HART 231 Antik Yunanca I 3
243 HART 232 Eski Yunanca II 3
244 HART 239 Latin I 3
245 HART 240 Latince II 3
246 HART 303 Yunan Heykelciliği 3
247 HART 305 Bizans ve İslam Sanatı ve Arkeolojisi 3
248 HART 306 Helenistik ve Roma Heykeltraşlığı 3
249 HART 307 Anıtsal Duvar Resmi Sanatı 3
250 HART 308 Antik Yunan Vazo Resim Sanatı 3
251 HART 310 Arkeolojik Ölçüm ve Planlama 3
252 HART 311 Sahada Arkeolojik Çizim ve Planlama 3
253 HART 313 Avrupa Prehistoryası 3
254 HART 315 Yunan Mimarisi 3
255 HART 316 Roma Mimarisi 3
256 HART 317 Truva Arkeolojisi 3
257 HART 318 Suriye ve Filistin Arkeolojisi 3
258 HART 325 Hitit Arkeolojisi 3
259 HART 328 Ege Tunç Çağı 3
260 HART 330 Mısır Sanatı ve Arkeolojisi 3
261 HART 333 Eski Yunanca III 3
262 HART 334 Antik Yunanca IV 3
263 HART 335 Babil'in Anıtları 3
264 HART 342 Hititçe Dilbilgisi I 3
265 HART 343 Latince III 3
266 HART 344 Latince IV 3
267 HART 351 Atina Anıtları 3
268 HART 352 Roma Anıtları 3
269 HART 353 Akatçaya Giriş 3
270 HART 360 Eski Orta Amerika Medeniyetleri 3
271 HART 365 Antik Kentler 3
272 HART 366 Campania'nın Gömülü Kentleri 3
273 HART 370 Yakın Doğu Demir Çağı Heykelciliği 3
274 HART 372 Hititçe I 3
275 HART 373 Hititçe II 3
276 HART 374 Hititçe III 3
277 HART 375 Hititçe IV 3
278 HART 380 Fenike Arkeolojisi 3
279 HART 403 Antik Yunan Kutsal Alanları 3
280 HART 409 Müzecilik ve Kültürel Mirasın Korunması 3
281 HART 410 Sanat, Mimarlık ve Arkeolojide Özel Konular 3
282 HART 420 Prehistorya Okumaları 3
283 HART 423 Klasik Arkeolojide Şehirler, Anıtlar ve Peyzaj 3
284 HART 424 Eski Yakın Doğu'da Din ve Toplum 3
285 HART 426 Eski Çağ Teknolojileri ve Materyalleri 3
286 HART 430 Yakın Doğu Sanatı ve Arkeolojisi Okumaları 3
287 HART 431 Tunç Çağı'nda Kıbrıs Arkeolojisi 3
288 HART 433 Doğu Roma Yerleşimleri 3
289 HART 434 Çevre Arkeolojisi 3
290 HART 435 Anadolu Sanatı ve Arkeolojisinden Seçme Konular 3
291 HART 436 Arkeolojik Yöntem ve Kuram 3
292 HART 439 Anadolu'da Neolitik ve Kalkolitik Dönemler 3
293 HART 440 Anadolu Sanatı ve Arkeolojisi Okumaları 3
294 HART 450 Antik Yunan Sanatı ve Arkeolojisi Okumaları 3
295 HART 453 Avrasya ve Yakın Doğu'da Paleolitik Arkeoloji 3
296 HART 454 Sümerolojiye Giriş 3
297 HART 460 Roma Sanatı ve Arkeolojisi Okumaları 3
298 HART 470 Bizans Sanatı ve Arkeolojisi Okumaları 3
299 HART 474 Geç Asur Devri Sanatı ve Mimarisi 3
300 HART 490 Gözetimli Çalışma 3
301 HART 491 Ön Asya Yazılı Belgelerinden Okumalar 3
302 HART 492 Yunanca ve Latince Kaynaklardan Okumalar 3
303 HART 494 Antik Yunanca ve Latince Okumaları II 3
304 HIST 313 Klasik Arapça I 3
305 HIST 314 Klasik Arapça II 3
306 HIST 315 İleri Düzey Klasik Arapça I 3
307 HIST 316 İleri Düzey Klasik Arapça II 3
308 HIST 401 Osmanlıca ve Osmanlı Paleografisi I 4
309 HIST 402 Osmanlıca ve Osmanlı Paleografisi II 4
310 HIST 411 Osmanlı Tarihi: 1300-1600 3
311 HIST 412 Osmanlı Tarihi: 1600-1914 3
312 HIST 413 Bizans Tarihi I: 324-1025 3
313 HIST 414 Bizans Tarihi II: 1025-1453 3
314 HIST 416 Orta Çağ İngiltere Tarihi 3
315 HIST 417 Orta Çağ Avrupa'sı: 500-1500 3
316 HIST 418 Modern Avrupa: 1453-1914 3
317 HIST 431 Yeniden Yapılanma Öncesi Amerikan Tarihi 3
318 HIST 432 Yeniden Yapılanma Sonrası Amerikan Tarihi 3
319 HIST 435 ABD'nin Dış İlişkiler Tarihi: Soğuk Savaş ve Sonrası 3
320 HIST 481 Orta Çağ ve Erken Yakın Çağ Latincesi I 3
321 HIST 482 Orta Çağ ve Erken Yakın Çağ Latincesi II 3
322 HIST 4413 Bizanslılar ve Osmanlılar(yaklaşık 300 yaklaşık 1700 CE)arasında Venedik 3
323 HUM 111 Kültürler, Medeniyetler ve Düşünceler I 3
324 HUM 112 Kültürler, Medeniyetler ve Düşünceler II 3
325 HUM 331 İnsani ve Sosyal Bilimler Semineri 3
326 IAED 211 Sunum İçin Sayısal Ortam 3
327 IAED 221 Ergonomi 3
328 IAED 244 Aydınlatma Tasarımı 3
329 IAED 322 İnsan ve Çevre 3
330 IAED 341 Mimari Akustik ve Yangın Güvenliği 3
331 IAED 342 İç Mekanlar İçin Sürdürülebilir Tasarım 3
332 IAED 391 İç Mimarlıkta Özel Konular I 3
333 IAED 392 İç Mimarlıkta Özel Konular II 3
334 IAED 394 Televizyonda Set Tasarımı 3
335 IAED 397 Renk Kuramı ve Uygulamaları 3
336 IAED 463 Mobilya Tarihi 3
337 IAED 491 İç Mimarlıkta Güncel Konular I 3
338 IAED 492 İç Mimarlıkta Güncel Konular II 3
339 IE 102 Endüstri Mühendisliğinde Süreç Bakış Açısı 3
340 IR 205 Diplomasi Tarihi 3
341 IR 214 Küresel Çevre Konuları 3
342 IR 227 Uluslararası İlişkilerde Araştırma Yöntemleri 3
343 IR 236 20. Yüzyılda Dünya Politikası 3
344 IR 303 Uluslararası Hukuk 3
345 IR 305 Uluslararası Örgütler 3
346 IR 308 Eski Sovyetler Birliği'nde Türki-Müslüman Halklar 3
347 IR 311 Rusya Tarihi 3
348 IR 322 Uluslararası Platformda İnsan Haklarının Korunması 3
349 IR 331 Savaş, Barış ve Güvenlik 3
350 IR 333 Dış Politika Analizi 3
351 IR 335 Uluslararası İlişkiler Kuramı 3
352 IR 338 Uluslararası Ekonomi Politikaları 3
353 IR 349 Sinemada Uluslararası İlişkiler 3
354 IR 350 Siyasi Uyuşmazlıklarda Müzakere ve Arabuluculuk 3
355 IR 351 Küreselleşme 3
356 IR 353 Enerji Güvenliği ve Dış Politika 3
357 IR 354 Orta Doğu Siyasetine Giriş 3
358 IR 355 Avrupa Birliği'nde Kamu Politikası 3
359 IR 356 Uluslararası Kalkınma Yardımı 3
360 IR 358 Uluslararası Güvenlik 3
361 IR 359 Barış ve Çatışma Alanında Sivil Toplum 3
362 IR 401 Amerikan Siyaseti ve Dis Politika 3
363 IR 413 Oyun Teorisi ve Uluslararası Siyaset 3
364 IR 438 Uluslararasi Hukukta Guc Kullanimi 3
365 IR 439 Türk Dış Politikası 3
366 IR 441 Latin Amerika Siyaseti 3
367 IR 454 Uluslararası Çevre Politikaları 3
368 IR 463 Türkiye'nin Siyasi Ekonomisi 3
369 IR 464 Soğuk Savaşın Tarihi 3
370 IR 470 Uluslararası Terörizm ve Sınır Ötesi Suçlar 3
371 IR 477 Doğal Kaynakların Siyasi Ekonomisi 3
372 IR 492 Uluslararası İlişkilerde Cinsiyet 3
373 IR 493 Avrupa Birliği 3
374 IR 494 Savaşın Nedenleri ve Önlenmesi 3
375 IR 495 Dünya Enerji Politikaları 3
376 IR 498 Uluslararası İlişkiler ve Medya 3
377 IR 4005 Uluslararası Siyasi Ekonomide Konular 3
378 IR 4104 Güneydoğu Avrupa'nın İç ve Dış Politikası 3
379 IR 4109 Küresel Siyasi Ekonomi ve Türkiye 3
380 IR 4114 Din ve Uluslararası İlişkiler Kuramları 3
381 IR 4115 Türkiye'nin Uluslararası İlişkileri ve Orta Doğu 3
382 IR 4116 Uluslararası Lojistik 3
383 IR 4117 Küresel Yönetişim 3
384 IR 4120 Dünya Siyasetinde Küreselleşme, Gelişme ve Çevre 3
385 IR 4121 Uluslararası İlişkilerde Müdahale 3
386 IR 4123 Çevre, İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Kalkınma 3
387 IR 4124 Avrupa Birliği Dış Politikası 3
388 IR 4125 Jeopolitika Üzerine Güncel Tartışmalar 3
389 IR 4127 Avrupa Birliği'nde Vatandaşlık ve Kimlik 3
390 IR 4128 Zorunlu Göçün Uluslararası Siyaseti 3
391 IR 4129 Petrol ve Gaz Kanunu 3
392 IR 4140 Küresel Politikada Yükselen Güçler 3
393 IR 4141 Avrupa Birliği Politikalarında Güncel Konular 3
394 IR 4142 Spor ve Küresel İlişkiler 3
395 IR 4144 Sahraaltı Afrika'da Siyaset ve Çatışma 3
396 IR 4147 Uluslararası Politika 3
397 IR 4195 İstihbarat ve Stratejik Analiz 3
398 LAUD 232 Peyzaj Gösterim Teknikleri 3
399 LAUD 241 Peyzaj Bitkileri 3
400 LAUD 251 Peyzaj Kuramına Giriş 3
401 LAUD 252 Arazi Tasarım Teknikleri 3
402 LAUD 324 Kentsel Mekanın Morfolojisi ve Tipolojisi 3
403 LAUD 362 Kentsel Peyzajın Oluşumu 3
404 LAUD 371 Kentsel Çevrenin Analizi I 3
405 LAUD 417 İhale Evrakı Hazırlama Teknikleri 3
406 LAUD 471 Kent Sosyolojisi 3
407 LAUD 472 Beşeri Coğrafyada Güncel Tartışmalar 3
408 LAUD 473 Kent Deneyimleri 3
409 LAUD 474 Mekan, Kültür ve Kimlik 3
410 LAUD 475 Sinema ve Mekan 3
411 LAUD 476 Mekanın Görsel Politikası 3
412 LAUD 481 Peyzaj Ekolojisi Stüdyosu 3
413 LAUD 483 Çevre, Felsefe ve Etik 3
414 LAW 105 Medeni Hukuk: Başlangıç Hükümleri ve Gerçek Kişiler 3
415 LAW 106 Tüzel Kişiler ve Aile Hukuku 3
416 LAW 201 Borçlar Hukuku I 3
417 LAW 202 Borçlar Hukuku II 3
418 LAW 203 Ceza Hukuku I 3
419 LAW 204 Ceza Hukuku II 3
420 LAW 206 İdari Yargı 3
421 LAW 301 Medeni Usul Hukuku I 3
422 LAW 302 Medeni Usul Hukuku II 3
423 LAW 303 Uluslararası Kamu Hukuku 3
424 LAW 304 Uluslararası Özel Hukuk 3
425 LAW 305 Eşya Hukuku I 3
426 LAW 306 Eşya Hukuku II 3
427 LAW 307 Ticari İşletme Hukuku 3
428 LAW 308 Şirketler Hukuku 3
429 LAW 309 Borçlar Hukuku Özel Hükümler 3
430 LAW 313 İşletme Hukuku 3
431 LAW 395 Dünya Ticaret Örgütü Hukuku 3
432 LAW 401 Kıymetli Evrak Hukuku 3
433 LAW 403 Miras Hukuku 3
434 LAW 405 Uluslararası İnsan Hakları Hukuku 3
435 LAW 407 Vergi Hukuku 3
436 LAW 410 İcra ve İflas Hukuku 3
437 LAW 411 Ceza Usul Hukuku 3
438 LAW 413 Avrupa Birliği Hukuku 3
439 LAW 416 Sözleşme Hukukuna Giriş 3
440 LAW 417 Kamu İhale Sözleşmeleri 3
441 LAW 457 Uluslararası Eşya Taşıma Hukuku 3
442 LAW 480 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türkiye 3
443 LNG 111 İspanyolca I 3
444 LNG 112 İspanyolca II 3
445 LNG 113 İspanyolca III 3
446 LNG 114 Orta Düzey İspanyolca I 3
447 LNG 115 Orta Düzey İspanyolca II 3
448 LNG 116 Orta Düzey İspanyolca III 3
449 LNG 117 Orta Düzey İspanyolca IV 3
450 LNG 121 Fransızca I 3
451 LNG 122 Fransızca II 3
452 LNG 123 Fransızca III 3
453 LNG 124 Orta Düzey Fransızca I 3
454 LNG 125 Orta Düzey Fransızca II 3
455 LNG 126 Orta Düzey Fransızca III 3
456 LNG 127 Orta Düzey Fransızca IV 3
457 LNG 128 Fransızca İletişim Becerileri I 3
458 LNG 129 Fransızca İletişim Becerileri II 3
459 LNG 131 Almanca I 3
460 LNG 132 Almanca II 3
461 LNG 133 Almanya III 3
462 LNG 134 Orta Düzey Almanca I 3
463 LNG 135 Orta Düzey Almanca II 3
464 LNG 136 Orta Düzey Almanca III 3
465 LNG 137 Orta Düzey Almanca IV 3
466 LNG 138 Almanca İletişim Becerileri I 3
467 LNG 139 Almanca İletişim Becerileri II 3
468 LNG 141 İtalyanca I 3
469 LNG 142 İtalyanca II 3
470 LNG 143 İtalyanca III 3
471 LNG 161 Rusça I 3
472 LNG 162 Rusça II 3
473 LNG 163 Rusça III 3
474 LNG 164 Orta Düzey Rusça I 3
475 LNG 165 Orta Düzey Rusça II 3
476 LNG 166 Orta Düzey Rusça III 3
477 LNG 167 Orta Düzey Rusça IV 3
478 LNG 191 Arapça I 3
479 LNG 192 Arapça II 3
480 LNG 193 Arapça III 3
481 LNG 211 Farsça I 3
482 LNG 212 Farsça II 3
483 LNG 221 Çince I 3
484 LNG 222 Çince II 3
485 LNG 223 Çince III 3
486 LNG 231 Korece I 3
487 LNG 232 Korece II 3
488 LNG 233 Korece III 3
489 LNG 241 Japonca I 3
490 LNG 242 Japonca II 3
491 LNG 243 Japonca III 3
492 LNG 244 Orta Düzey Japonca I 3
493 LNG 245 Orta Düzey Japonca II 3
494 LNG 321 Fransızca Okuma I 3
495 LNG 322 Fransızca Okuma II 3
496 LNG 331 Almanca Okuma I 3
497 LNG 332 Almanca Okuma II 3
498 MAN 101 İşletmeye Giriş I 3
499 MAN 102 İşletmeye Giriş II 3
500 MAN 211 Muhasebe İlkeleri I 3
501 MAN 213 Finansal Muhasebe İlkeleri 4
502 MAN 216 Finansman İlkeleri 3
503 MAN 256 İşletmede Sayısal Yöntemlere Giriş 3
504 MAN 262 Örgütsel Davranış 3
505 MAN 302 Tahmin Yöntemleri 3
506 MAN 306 Pazar Araştırmaları 3
507 MAN 307 Finansal Yönetim 3
508 MAN 312 Yönetim Muhasebesi 3
509 MAN 321 Kurumsal Finans 3
510 MAN 322 Para ve Bankacılık 3
511 MAN 333 Pazarlama İlkeleri 3
512 MAN 335 Pazarlamanın Temelleri 3
513 MAN 341 Üretim Yönetimi 3
514 MAN 361 Örgüt Kuramı 3
515 MAN 401 Yönetim Ekonomisi 3
516 MAN 403 Uluslararası İşletme Yönetimi 3
517 MAN 404 Yatırım Analizi 3
518 MAN 406 İşletme Stratejisi 3
519 MAN 407 İş Planı Hazırlama 3
520 MAN 410 İnovasyon Yönetimi 3
521 MAN 414 Muhasebe Denetimi 3
522 MAN 416 Mali Tablo Analizi 3
523 MAN 419 Pazarlama Stratejileri ve İnovasyon 3
524 MAN 421 Sermaye Piyasaları ve Kurumları 3
525 MAN 422 Uluslararası Finans 3
526 MAN 424 Risk Yönetimi 3
527 MAN 430 Antropolojik Pazarlama 3
528 MAN 432 Tüketici Davranışları 3
529 MAN 433 Küresel Pazarlama ve Gelişmekte Olan Piyasalar 3
530 MAN 434 Bütünleşik Pazarlama İletişimi 3
531 MAN 436 Hizmet Sektöründe Pazarlama 3
532 MAN 437 Perakende Satış Yönetimi 3
533 MAN 439 Yeni Ürün Geliştirme 3
534 MAN 440 Gelir Yönetimi 3
535 MAN 447 Proje Yönetimi 3
536 MAN 451 Karar Analizi 3
537 MAN 462 İnsan Kaynakları Yönetimi 3
538 MAN 467 Kültürlerarası Yönetim 3
539 MAN 474 Avrupa Birliği ve Türkiye: Ticaret ve Politikalar 3
540 MAN 483 Girişimcilik Yönetimi 3
541 MAN 485 Gayrimenkul Finansmanı 3
542 MATH 101 Matematik I 4
543 MATH 102 Matematik II 4
544 MATH 103 Matematiksel Düşünme I 3
545 MATH 105 Matematiğe Giriş I 4
546 MATH 106 Matematiğe Giriş II 4
547 MATH 110 Sonlu Matematik 3
548 MATH 123 Soyut Matematik I 4
549 MATH 124 Soyut Matematik II 4
550 MATH 132 Sonlu ve Kombinasyonal Matematik 3
551 MATH 202 Karmaşık Analiz 3
552 MATH 210 Sonlu ve Ayrık Matematik 3
553 MATH 213 İleri Matematik I 4
554 MATH 214 İleri Matematik II 4
555 MATH 220 Doğrusal Cebir 3
556 MATH 223 Doğrusal Cebir I 3
557 MATH 224 Doğrusal Cebir II 3
558 MATH 225 Doğrusal Cebir ve Türevsel Denklemler 4
559 MATH 227 Doğrusal Cebire Giriş 3
560 MATH 230 Mühendisler İçin Olasılık ve İstatistik 3
561 MATH 240 Türevsel Denklemler 3
562 MATH 241 Mühendislik Matematiği I 4
563 MATH 242 Mühendislik Matematiği II 4
564 MATH 250 Olasılık Teorisine Giriş 3
565 MATH 253 Sayılar Teorisine Giriş 3
566 MATH 255 Olasılık ve İstatistik 4
567 MATH 260 İstatistiğe Giriş 3
568 MATH 262 İstatistik Yöntemleri 3
569 MATH 300 Matematiğin Kısa Bir Tarihi 3
570 MATH 302 Karmaşık Analiz II 3
571 MATH 310 Topoloji 3
572 MATH 313 Gerçel Analiz I 3
573 MATH 314 Gerçel Analiz II 3
574 MATH 323 Cebir I 3
575 MATH 324 Cebir II 3
576 MATH 345 Diferansiyel Geometri I 3
577 MATH 346 Diferansiyel Geometri II 3
578 MATH 420 Kriptografiye Giriş 3
579 MATH 430 Karmaşık Geometriye Giriş 3
580 MATH 431 Cebirsel Geometriye Giriş 3
581 MATH 443 Kısmi Türevsel Denklemler 3
582 MATH 445 Manifoldlar Üzerinde Analiz 3
583 MATH 473 Finansal Matematiğe Giriş 3
584 MATH 474 Finansal Matematik 3
585 MBG 101 Biyoloji I 4
586 MBG 102 Biyoloji II 4
587 MBG 105 Biyolojinin Temel Kuralları 3
588 MBG 110 Modern Biyolojiye Giriş 3
589 ME 102 Sistem Mühendisliğine Giriş 3
590 MSC 110 Müzik Anlayışı 3
591 MSC 113 Notasyon ve Çalgılama Teknikleri 3
592 MSC 171 Teori I: Temel Müzik Bilgisi 3
593 MSC 173 Batı Müziğinin Kökenleri: Antik Çağdan Barok Döneme 3
594 MSC 174 Barok Dönemde Opera ve Çalgı Müziği 3
595 MSC 273 Aydınlanma Çağında Avrupa'da Müzik 3
596 MSC 274 19.Yüzyıl Müziği ve Modernite 3
597 MSC 321 Tonal Kon 3
598 MSC 322 Post - Tonal Teori 3
599 MSC 323 Sonat Formları Teorisi ve Analizi 3
600 MSC 326 Şeflik I 3
601 MSC 373 20. Yüzyıl Müziği Tarihi 3
602 MSC 374 Geleneksel Türk ve Divan Müziği 3
603 MSC 421 Çağdaş Müzik Teorisi ve Analizi 3
604 MSC 425 Şeflik II 3
605 MSC 426 Şeflik III 3
606 MSC 473 Çağdaş Türk Müziği 3
607 PHIL 101 Mantığa Giriş 3
608 PHIL 102 Antik Çağ Felsefesi 3
609 PHIL 103 Felsefeye Giriş I 3
610 PHIL 104 Felsefeye Giriş II 3
611 PHIL 201 Bilgi Kuramı 3
612 PHIL 202 Etik 3
613 PHIL 203 Rasyonalistler 3
614 PHIL 204 Deneyselciler 3
615 PHIL 301 Siyaset Felsefesi 3
616 PHIL 302 Toplumsal Felsefe ve Hukuk Felsefesi 3
617 PHIL 303 Kant 3
618 PHIL 304 Bilim Felsefesi 3
619 PHIL 306 Dil Felsefesi 3
620 PHIL 308 Akıl Felsefesi 3
621 PHIL 401 Metafizik 3
622 PHIL 402 Estetik 3
623 PHIL 405 İleri Düzey Dil Felsefesi 3
624 PHIL 406 İleri Düzey Akıl Felsefesi 3
625 PHIL 407 Orta Çağ Felsefesi 3
626 PHIL 408 19. Yüzyıl Felsefesi 3
627 PHIL 409 Fenomenolojiye Giriş 3
628 PHIL 410 Analitik Felsefe Tarihi 3
629 PHIL 411 Akıl Nedir? 3
630 PHIL 412 Matematik Felsefesi 3
631 PHIL 413 Bilişsel Bilimin Temelleri 3
632 PHIL 414 Bilinç 3
633 PHIL 415 Ahlak Psikolojisi 3
634 PHIL 416 Mutfaktan Sokaklara: Feminizme Giriş 3
635 PHIL 418 Bilişsel Bilim Felsefesi 3
636 PHIL 419 Beyin ve Ötesi: Beden Zihni Nasıl Şekillenir 3
637 PHYS 101 Genel Fizik I 4
638 PHYS 200 Şairler İçin Fizik 3
639 PSYC 100 Psikolojiye Giriş 3
640 PSYC 101 Psikolojiye Giriş I: Bilişsel ve Biyolojik 3
641 PSYC 103 Psikolojiye Giriş II: Sosyal ve Gelişimsel 3
642 PSYC 200 Bilişsel Psikoloji 3
643 PSYC 203 İstatistik I 3
644 PSYC 205 İstatistik II 3
645 PSYC 220 Beyin ve Davranış 3
646 PSYC 230 Sosyal Psikoloji 3
647 PSYC 240 Gelişim Psikolojisi 3
648 PSYC 310 Algı, Dikkat ve Eylem 3
649 PSYC 320 Bilişsel Nörobilim 3
650 PSYC 330 Uygulamalı Sosyal Psikoloji 3
651 PSYC 340 Öğrenme, Hatırlama ve Düşünme 3
652 PSYC 350 Bilişsel ve Sosyal Gelişim 3
653 PSYC 360 Bireysel Farklılıklar ve Kişilik 3
654 PSYC 391 Psikolojide Gözetimli Araştırma 3
655 PSYC 405 İşlevsel Manyetik Rezonans Görüntülemeye Giriş 3
656 PSYC 420 Bilişsel Psikolojide Seçme Konular 3
657 PSYC 421 Sosyal Psikolojide Seçme Konular 3
658 PSYC 422 Gelişim Psikolojisinde Seçme Konular 3
659 PSYC 424 Bilişsel Sinirbilimde Seçme Konular 3
660 PSYC 430 Klinik Psikoloji 3
661 PSYC 431 Psikometri 3
662 PSYC 433 Anormal Davranışlar Psikolojisi 3
663 PSYC 434 Çocuk ve Ergen Psikopatolojisi 3
664 PSYC 435 Endüstriyel ve Örgütsel Psikoloji 3
665 PSYC 438 Kişilerarası İlişkiler 3
666 PSYC 439 Görsel Nörobilim 3
667 PSYC 482 Aklın Evrimi 3
668 PSYC 483 Akıl Kuramı 3
669 PSYC 491 Bilişsel Psikolojiye Giriş 3
670 TE 116 Eğitim Bilimine Giriş 3
671 TE 203 Eğitim Psikolojisi 3
672 THR 101 Temel Oyunculuk I 4
673 THR 102 Temel Oyunculuk II 4
674 THR 103 Ses ve Konuşma I 3
675 THR 227 Tiyatro Tarihi I: Başlangıçtan Rönesans'a 3
676 THR 228 Tiyatro Tarihi II: Rönesans'tan 20. Yüzyıla 3
677 THR 327 Tiyatro Tarihi III: 20. Yüzyıl 3
678 THR 337 Tiyatro Projesi 3
679 THR 338 Alternatif Tiyatro Laboratuvarı 3
680 THR 428 Türk Tiyatrosunun Tarihi 3